mok
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры

Сәулет факультеті

Факультеттің қысқаша тарихы

1966 жылы В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Сәулет факультеті «Қала құрылысы» және «»Сызба геометрия» сынды екі кафедра негізінде құрылды, алайда сәулет мамандығына алғашқы қабылдау 1961 жылы жасалды.


Отандық сәулет мектебінің негізін қалаушы – алғашқы қазақ ғалым-сәулетшісі, Ленинград сәулет мектебінің түлегі, профессор В.Л. Гофман мен Академик А. В. Щусевтің оқушысы Толеу Кульчаманович Басенов. Т.К. Басенов – 1936 жылы құрылған Қазақстан Сәулетшілер одағының бірінші төрағасы, сәулет кандидаты, КСРО Сәулет және құрылыс академиясының корреспондент мүшесі, Қазақ КСР еңбек сіңірген құрылысшысы. Т.К. Басенов ҚазПТИ-да сәулет кадрларын даярлау орталығын құруға зор күш-жігер жұмсады.

Толығырақ


Профессорлық-оқытушылық құрам

Глаудинова Михрибану Бекримжановна

Ғылым доктор, декан, қауымдастырылған профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс: +7 (707) 838-3326
Пошта: m.glaudinova@mok.kz

Гвоздикова Татьяна Анатольевна

Деканның АС бойынша орынбасары, ғылым магистрі, маман, профессор ассистенті

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: t.gvozdikova@mok.kz

Сайбулатова Арай Самаркановна

Деканның СҚ және СС бойынша орынбасары, ғылым магистрі, профессор ассистенті

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: a.saybulatova@mok.kz

Космериди Спиридон Георгиевич

Ғылым докторы, қауымдастырылған профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:

Глаудинов Бекримжан Абакович

Ғылым докторы, академиялық профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: abekga@mail.ru

Байтенов Эскандер Муслимович

Ғылым докторы, қауымдастырылған профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: e.baytenov@mok.kz

Козбагарова Нина Жошевна

Ғылым докторы, академиялық профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: n.kozbagarova@mok.kz

Абдрасилова Гульнара Сейдахметовна

Сәулет докторы, академиялық профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: g.abdrasilova@mok.kz

Барлығын көрсету

Глаудинов Бекримжан Абакович

Доктор наук, Академический профессор

Приемная
Тел./факс: abekga@mail.ru

Галимжанова Асия Саидовна

Доктор наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: a.galimzhanova@mok.kz

Fini Giangabriele

Приглашенный ассоц. проф. Кандидат архитектуры

Приемная
Тел./факс: abekga@mail.ru

Timothy Glyn Owen

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: Timothyowen@outlook.com

Исходжанова Галина Рашетовна

Кандидат наук, академический профессор

Приемная
Тел./факс: g.ishodzhanova@mok.kz

Исабаев Галым Абдыкаимович

Кандидат наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: proekt-ss@mail.ru

Туякаева Айнагуль Кайырбаевна

Кандидат наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: a.tuyakaeva@mok.kz

Шапрова Гульнара Габидуловна

Кандидат наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: g.shaprova@mok.kz

Карымсаков Уалихан Туленович

Кандидат наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: u.karymsakov@mok.kz

Тойшубеков Даурен Ерсаинович

Кандидат наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: n.koishanbaev@kazgasa.kz

Рысбеков Серик Сыздыкович

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: s.rysbekov@mok.kz

Приемец Оксана Николаевна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: priemetsoksana@mail.ru, o.priemets@kazgasa.kz

Пряник Анатолий Иванович

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: anapryan@gmail.com

Онищенко Юлия Владимировна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: yu.onishchenko@mok.kz

Иисова Айгуль Мукановна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: a.iisova@mok.kz

Атаманченко-Мищенко Виктория Дмитревна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: v.atamanchenko@mok.kz

Остапенко Инна Ивановна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: i.ostapenko@mok.kz

Онищенко Юлия Владимировна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: v.goryachikh@mok.kz

Кусаинов Аскар Муратович

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: a.kussainov@mok.kz

Ахметова Асель Тологеновна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: a.akhmetova@mok.kz

Мурзабаева Куралай Сагидулиновна

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: k.murzabaeva@mok.kz

Набиев Абдулхалык Садыкхожаевич

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: a.nabiev@mok.kz

Толеген Жайна Жанайкызы

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: zhaya.tolegen@mail.ru

Куандыков Куат Абдыкапарович

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: k.kuandykov@mok.kz

Ким Владимир Александрович

Магистр наук, специалист, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: vkim@mok.kz

Огай Ольга Павловна

Магистр искусствоведческих наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: o.ohio@mok.kz

Турекулова Алина Искандеровна

Приглашенный ассоц. проф., доктор PhD

Бекешов Сарсенгали Сагизбаевич

Ассоц. проф., к. и. н.

Данибекова Эльвира Темиргалиевна

Магистр наук, специалист, приглашенный ассист. профессора

Жумартова Камиля Габдуловна

специалист, ассист. профессора

Заитов Ерканат Кайратович

Магистр наук, приглашенный ассист. профессора

Приемная
Тел./факс: zhaya.tolegen@mail.ru

Куандык Анель Маратовна

Рустамова Роза Сайфуллаевна

Магистр наук, ассист. профессора

Самойлов Константин Иванович

Ассоц. проф., доктор арх.

Тажихан Диана Абылайкызы

Магистр наук, ассист. профессора

Приемная
Тел./факс: zhaya.tolegen@mail.ru

Шаймұратова Ақбота Жумағалиқызы

Магистр наук, ассист. профессора

Тлеубергенов Камбар Ерганатулы

Магистр наук, ассист. профессора

Умарова Айжан Айдаровна

Офис-менеджер