Жаңалықтар

Набиев Абдулхалык Садыкхожаевич

Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073-Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық 8D07311(6D042000) – «Сәулет» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Набиев Абдулхалык Садыкхожаевичтың «Сәулеттегі пішіндік қалыптасудағы цифрлық мәдениет феномені» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы хабарлайды.

Диссертациялық жұмыс Халықаралық білім беру корпорациясының (ХБК) сәулет факультетінде орындалды.

Қорғау формасы: диссертациялық жұмыс.

Қорғау тілі: орыс.

Қорғау форматы: аралас.

 

Ғылыми кеңесшілері:

         Байтенов Эскандер Муслимович – сәулет докторы, сәулет факультетінің зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

         Поморов Сергей Борисович – сәулет докторы, профессор, сәулет және дизайн институт директоры, И.И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Барнаул қ., Ресей Федерациясы.

Ресми рецензенттер:

Самойлов Константин Иванович – сәулет ғылымдарының докторы, доцент, сәулет кафедрасының профессоры, Сәтбаев атындағы университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

Савельева Лариса Владимировна – сәулет ғылымдарының кандидаты, доцент, Мәскеу сәулет институты (Мемлекеттік академия), Мәскеу қ., Ресей Федерациясы.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

  1. Исабаев Галым Абдикаимович – сәулет ғылымдарының кандидаты, сәулет факультетінің зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;
  2. Исмаил Халед д.Алдин – сәулет ғылымының кандидаты, Мосул университетінің доценті, Мосул қаласы, Ирак Республикасы.
  3. Исходжанова Галина Рашетовна – сәулет ғылымдарының кандидаты, сәулет факультетінің зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;
  4. Елена Геннадьевна Лапшина – сәулет ғылымының кандидаты, профессор, Пенза мемлекеттік сәулет және құрылыс университеті, Пенза қ., Ресей Федерациясы;
  5. Мамедов Сеймур Этибар оглы – Ph.D., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті профессорының м.а., Астана қ., Қазақстан Республикасы;
  6. Прохоров Сергей Анатольевич – сәулет ғылымдарының кандидаты, доцент, И.И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Барнаул, Ресей Федерациясы.

 

Қорғау 2023 жылы 26 қыркуйекте, Алматы уақытымен сағат 14:00-де (2-00 РМ) Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша, аралас режимде диссертациялық кеңесінде өтеді.

Бейне конференцияға қосылу үшін сілтеме:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyM2E1ODEtNDMyZC00OTJiLWFkNmUtMTNmMWQ2NTJjYmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b83c0b6a-6a72-4398-9891-1a3fa95a048f%22%2c%22Oid%22%3a%22f706bcc4-2f65-491a-a6e5-170700df2f90%22%7d