Жаңалықтар

Узакбаев Турар Куанышевич

Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша диссертациялық кеңес 8D07311(6D042000) – «Сәулет» оқу бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған  Узакбаев Турар Куанышевичтің «Қазақстанның бизнес-орталықтары сәулетінің эволюциялық-интеграциялық ерекшеліктері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы хабарлайды.

 

Диссертациялық жұмыс Халықаралық білім беру корпорациясының сәулет факультетінде орындалды.

Қорғау нысаны: диссертациялық жұмыс.

Қорғау тілі: орыс.

Қорғау форматы: аралас

 

Ғылыми кеңесшілер:

Нуркушева Ляззат Тулеувна – сәулет докторы, қауымдастырылған профессор, дизайн факультетінің зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

Сидоров Владимир Анатольевич – сәулет кандидаты, өнертану докторы, «Сәулет, дизайн және экология» кафедрасының оқытушысы, Сочи мемлекеттік университеті, Сочи қ., Ресей Федерациясы;

Ресми рецензенттер:

Киселёва Татьяна Александровнасәулет кандидаты, Жоғары өнер және дизайн мектебінің доценті, Астана Халықаралық Университеті, Астана қ., Қазақстан Республикасы;

Мауленова Гульнара Джупарбековна – сәулет кандидаты, «Сәулет» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Satbayev University, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

  1. Амандыкова Дина Абильмажиновна – сәулет кандидаты, дизайн факультетінің профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;
  2. Гельфонд Анна Лазаревна – сәулет докторы, профессор, СҚҒРА академигі, архитектуралық жобалау кафедрасының меңгерушісі, Нижний Новгород мемлекеттік сәулет-құрылыс университеті, Нижний Новгород қ., Ресей Федерациясы;
  3. Глаудинова Мехрибану Бекримжановна – сәулет докторы, сәулет факультетінің қауымдастырылған профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;
  4. Поморов Сергей Борисович – сәулет докторы, профессор, «Сәулет және дизайн» кафедрасының меңгерушісі, И.И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Барнаул қ., Ресей Федерациясы;
  5. Семенюк Ольга Николаевна – сәулет кандидаты, қауымдастырылған профессор, «Сәулет» кафедрасы профессорының м.а., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Астана қ., Қазақстан Республикасы;
  6. Исабаев Галым Абдикаимович – сәулет кандидаты, сәулет факультетінің зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

 

Қорғау 2023 жылғы 21 қыркүйекте, Алматы уақыты бойынша сағат 14:00-де (2-00 РМ) Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша, аралас режимде диссертациялық кеңесінде өтеді.

 

Қорғау 2023 жылы 21 қыркүйек, Алматы бойынша сағат 14:00-де (2-00 РМ)  Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша, аралас режимде диссертациялық кеңесінде өтеді.

Бейнеконференцияға қосылу сілтемесі

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VhMWQ0YmEtMzQ2NS00N2RlLWIxYjMtOWRmOWE4ZjA3ODRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b83c0b6a-6a72-4398-9891-1a3fa95a048f%22%2c%22Oid%22%3a%22f706bcc4-2f65-491a-a6e5-170700df2f90%22%7d