Жаңалықтар

Төлеген Жайна Жанайқызы

Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша диссертациялық кеңес 8D07311(6D042000) – «Сәулет» оқу бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Төлеген Жайна Жанайқызының «Ақылды қала жүйесінде қауіпсіз ортаны қалыптастырудың сәулет-қала құрылыстық принциптері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы хабарлайды.

Диссертация Халықаралық Білім Корпорациясының сәулет факультетінде орындалған.

Қорғау формасы: диссертациялық жұмыс.

Қорғау тілі: орыс.

Қорғау форматы: аралас.

 

Ғылыми кеңесшілері:

Исабаев Галым Абдыкаимович сәулет кандидаты, сәулет факультетінің профессор-зерттеушісі, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

Поморов Сергей Борисович сәулет докторы, профессор, И.И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Барнаул қ., Ресей Федерациясы.

 

Ресми рецензенттер:

Мауленова Гульнара Джупарбековна сәулет кандидаты, қауымдастырылған профессор, Satbayev University, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

Кудрявцев Виталий Викторович сәулет кандидаты, доцент, Ю.А. Гагарин атындығы Саратов мемлекеттік техникалық университеті, Саратов қ., Ресей Федерациясы.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

  1. Багина Елена Юрьевна сәулет кандидаты, доцент, Б.Н. Ельцин атындағы Урал федералды университеті, Екатеринбург қ., Ресей Федерациясы;
  2. Ибрагимова Куралай Тулебаевна – сәулет кандидаты, доцент, Caspian University, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;
  3. Islam Hamdy Elghonaemy Ph.D., профессор, University of Bahrain, Иса Таун. Бахрейн;
  4. Козбагарова Нина Жошевна сәулет докторы, доцент, сәулет факультетінің профессор-зерттеушісі, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;
  5. Корнилова Алла Александровна сәулет докторы, профессор, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Астана қ., Қазақстан Республикасы;
  6. Мамедов Сеймур Этибар оглы Ph.D., практик-доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ., Қазақстан Республикасы;

 

Қорғау 2023 жылдың 6 қыркүйегі, Алматы уақыты бойынша 15:00-де (3-00 РМ) Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша, аралас режимде диссертациялық кеңесінде өтеді.

Бейне конференцияға қосылу үшін сілтеме:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxOTg1NTktOWRiOS00YWYxLTljNTEtZGNhMjhlYjRiNDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b83c0b6a-6a72-4398-9891-1a3fa95a048f%22%2c%22Oid%22%3a%22f706bcc4-2f65-491a-a6e5-170700df2f90%22%7d