ХБК ресми құжаттары

Студенттерге арналған ІШКІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ

Академиялық
саясат

ХБК жарғысы

Шығыстар мен кірістер туралы есеп 2023

Академическая политика 2023 г.