БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ

ХБК білім беру порталы – профессорлық-оқытушылық құрам және білім алушылар үшін ЖОО-ның бірыңғай ақпараттық-білім беру кеңістігі.

Порталдың міндеті

Әрбір пайдаланушы үшін ыңғайлы, мобильді және жедел жұмысты қамтамасыз ету.

Портал үш нұсқада қол жетімді: мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде.

Ақпарат пайдаланушыға тек қажетті ақпаратты беретін етіп топтастырылған.

Білім алушы өзінің үлгерімін бақылай алады, өзінің кестесі мен оқытушының кестесін көре алады, білім алушының жеке кабинеті арқылы ақпарат ала алады.

ПОҚ академиялық күнтізбемен, кестемен, оқу жоспарларымен, нормативтік құжаттармен таныса алады, қашықтықтан оқыту курсын құра алады және т. б.