Дайындық курстары

Дайындық курстары

ҚазБСҚА курстары болашақ артитекторлар мен дизайнерлердің түсу кезіндегі ажырамас бөлігі – шығармашылық түсу емтихандарына дайындалуға бағытталған

Сурет салу курсында оқу кезінде орналасу, құрылыс, хиароскуро, Люк сияқты тақырыптар зерттеледі.

«Сызу» курсында форматтарды, өлшемдерді, негізгі түрлерді, изометриялық проекцияны, кесулерді зерттеу және талдау жүргізіледі).

«Кескіндеме» курстарында оқу кезінде натюрморттың дұрыс конструктивті құрылысы, кескіндеменің түс құрылымын түсіну, акварельмен пәннің құрылымын беру, акварельмен сурет салу техникасы сияқты тақырыптар зерттеледі.

Төменде біздің тыңдаушылар сатып ала алатын пакеттер көрсетілген:

«Стандарт»

Оқу ұзақтығы 3 айдан және одан көп

 • Айына 48 академиялық сағат;
 • Сабақтар аптасына 4 рет өтеді;
 • Аптасына 2 рет – сурет;
 • Аптасына 2 рет – сызу.

«Интенсив»

Оқу ұзақтығы 2 айдан және одан көп

 • Айына 64 академиялық сағат;
 • Сабақтар аптасына 4 рет өтеді;
 • Аптасына 2 рет – сурет;
 • Аптасына 2 рет – сызу.

«Экспресс»

Оқу ұзақтығы 2 аптадан бастап

 • Айына 72 академиялық сағат;
 • Сабақтар аптасына 6 рет өтеді;
 • Аптасына 6 рет – сурет;
 • Аптасына 6 рет – сызу.

Шығармашылық емтихандарға сауатты дайындалу үшін барлық қажетті құрал-жабдықтары бар мамандандырылған аудитория-студиялар қолданылады. Курстарды ҚазБСҚА сәулет және дизайн факультеттерінің жоғары білікті тәжірибелі оқытушылары жүргізеді.

Байланыс:
Мекенжайы: Торайғыров көшесі, 29, ҚАУ.
Нөмер: +7 700 622 0201
Пошта: samatsirahanov@gmail.com