Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

Орталық өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерін, «ХБК» ЖШС Жарғысын, Орталық туралы Ережені басшылыққа алады.

Орталық ғылыми және инновациялық қызметті ХБК стратегиялық даму бағдарламасы, ХБК Ғылыми кеңесі мен ғылыми-техникалық кеңестің шешімдері негізінде анықтайды.

Орталық қызметінің мақсаты ХБК-тің ғылыми және зияткерлік әлеуетін барынша толық пайдалануға, ҒЗТКЖ нәтижелерінің тиімділігін және оқыту сапасын арттыру үшін ғылыми-зерттеу, ғылыми-өндірістік қызметті кешенді дамытуға, инновациялық қызметті ұйымдастыруға, білім беру бағдарламаларын іске асыруға және ғалымдар мен мамандардың халықаралық ынтымақтастығын нығайтуға жәрдемдесу болып табылады.

Орталық өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерін, «ХБК» ЖШС Жарғысын, Орталық туралы Ережені басшылыққа алады.

Орталық ғылыми және инновациялық қызметті ХБК стратегиялық даму бағдарламасы, ХБК Ғылыми кеңесі мен ғылыми-техникалық кеңестің шешімдері негізінде анықтайды.

Орталық қызметінің мақсаты ХБК-тің ғылыми және зияткерлік әлеуетін барынша толық пайдалануға, ҒЗТКЖ нәтижелерінің тиімділігін және оқыту сапасын арттыру үшін ғылыми-зерттеу, ғылыми-өндірістік қызметті кешенді дамытуға, инновациялық қызметті ұйымдастыруға, білім беру бағдарламаларын іске асыруға және ғалымдар мен мамандардың халықаралық ынтымақтастығын нығайтуға жәрдемдесу болып табылады.

ҒжЖООКБ орталығының функциялары

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының (бұдан әрі – ҒЗЖ)ағымдағы және перспективалық жоспарларын әзірлеу

Корпорацияның ҒЗЖ нәтижелілік көрсеткіштеріне талдау жүргізу

ҒЗЖ жоспарларын орындау бойынша ХБК бөлімшелерінің қызметін бақылау және талдау

ПОҚ ғылыми қызметін жандандыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру, соның ішінде: корпорацияда ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар және басқа да көпшілік сипаттағы ғылыми іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу

ХБК білім алушыларының ғылыми-зерттеу қызметін ақпараттық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету

ХБК жастардың ғылыми өзін-өзі басқару органдарының (жас ғалымдар кеңесінің, студенттік ғылыми қоғамның) қызметін ақпараттық және ұйымдастырушылық қолдау

Әр күнтізбелік жылға диссертация қорғау жоспарын жасау

Диссертациялық кеңестің басшысына және басқа жоғары оқу орындарының ізденушілеріне (оның ішінде шетелдік азаматтарға) ХБК – та диссертацияларды қорғау рәсімі бойынша білікті кеңес беру

Корпорацияның ғылыми, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық қызметі бойынша ғылыми-техникалық кеңеске, ғылыми кеңеске және т. б. есептерді қалыптастыру және уақтылы тапсыру

ПОҚ мен білім алушылардың симпозиумдарға, конференцияларға, семинарларға және басқа да ғылыми іс-шараларға қатысуын ақпараттық, ұйымдастырушылық қамтамасыз ету

Корпорация ПОҚ мен білім алушыларының мемлекеттік сыйлықтар, Мемлекеттік стипендиялар, ҒЗЖ орындағаны үшін басқа да сыйлықтар мен наградалар алу жұмыстарының конкурстарына қатысуын ақпараттық, ұйымдастырушылық қамтамасыз ету

Қызметкерлерге, оқытушыларға және докторанттарға халықаралық библиометрикалық деректер базасымен жұмыс істеуде консультациялық және әдістемелік көмек көрсету

Халықаралық рейтингтік журналдарда ХБК ғалымдарының жариялау белсенділігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыру

Бақылаушы органдар мен ұйымдардың сұрау салулары бойынша ХБК ҒЗЖ туралы статистикалық деректер мен есептік құжаттаманы дайындау және ұсыну

ХБК құрылымдық бөлімшелерінің назарына басшылықтың өкімдерін, конференциялар, семинарлар, конкурстар және ҒЗЖ ұйымдастыру бойынша басқа да құжаттар туралы ақпаратты жеткізу

ХБК ғылыми-зерттеу қызметін регламенттейтін нормативтік құжаттама әзірлеу

Ғылыми жобаларды ұйымдастырушылық, әдістемелік, консультациялық және ақпараттық-талдамалық қолдау

Диссертациялық Кеңестің қызметіне және дәрежелер беру қағидаларына қатысты ҚР БҒМ Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету Комитетінің (ҚР БҒМ БҒСКҚ) нормативтік-құқықтық актілерін сақтау

Философия докторы (PhD)дәрежесін беру жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамын өзгерту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру

Ізденушілердің аттестациялық істерін ресімдеуде ғылыми хатшыға әдістемелік көмек көрсету

Диссертациялық кеңестің тиімді жұмысы үшін техникалық, ақпараттық қолдау көрсету, университет сайтында диссертациялық кеңестің қызметі туралы ақпараттың уақтылы орналастырылуын бақылау

Байланыстар:

8(727)2208103, 1179
pge_iec@mail.ru