ХБК ғылыми кеңес

Халықаралық білім беру корпорациясының Ғылыми кеңесі

Халықаралық білім беру корпорациясының ғылыми кеңесі – Корпорацияны басқарудың ең жоғары алқалы органы.

 

ХБК Ғылыми кеңесінің қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың жариялылығына негізделеді.

 

Ғылыми Кеңестің құзыретіне корпорацияны дамыту тұжырымдамасын айқындау, ХБК құрылымын бекіту; оқу және ғылыми бөлімшелерді құру, қайта ұйымдастыру және тарату; ХБК оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; проректорлардың, тіркеушінің, құрылымдық бөлімшелер басшыларының оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, Қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізудің нысандары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдау кіреді; ҚР БҒМ РОӘК ОӘБ жіберу үшін оқулықтарды, оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді қарау және басып шығаруға ұсыным жасау; диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін/консультанттарын бекіту; Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды ұйымдастыру; бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу арқылы корпорация алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын айқындау; құрметті атақтарды, атаулы стипендиялар мен сыйлықтарды бекіту және; корпорация қызметкерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік наградаларға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау; алқалы шешімді талап ететін корпорацияның ағымдағы қызметінің өзге де мәселелерін қарау.

Ғылыми кеңестің қабылданатын шешімдері негізінен корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыру мәселелеріне қатысты.

Ғылыми кеңестің құрамы 3 жыл мерзімге сайланады, мүшелердің тақ санынан тұрады және ректордың бұйрығымен бекітіледі. Ғылыми кеңестің құрамына ректор, проректорлар, факультет декандары, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, профессор – оқытушылар құрамының, студенттік және қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді.

Ғылыми кеңес өз жұмысын оқу жылына бекітілген жоспар негізінде ұйымдастырады. Ғылыми кеңестің отырыстары бекітілген регламентке сәйкес айына кемінде бір рет өткізіледі.

Ғылыми хатшы-Бектұрғанова Нэйла Есенкелдіқызы
химия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
телефоны: 8(727)2208103, 1179
email:nauka_kazgasa@mail.ru