Ғылыми журнал

Халықаралық білім беру корпорациясы «ҚазБСҚА Хабаршысы» атты ғылыми журнал шығарады.

«ҚазБСҚА хабаршысы» журналы

«Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының жаршысы» журналы – сәулетшілерге, дизайнерлерге, инженерлерге, жобалаушыларға, технологтарға, өнертанушыларға арналған ғылыми-техникалық және ғылыми-әдістемелік басылым.

Бастапқыда журнал «Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы» деген атпен жарық көрді. 2001 жылы журналдың атауы «Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы» болып өзгертілді.

Журнал Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік №1438-Ж 14.08.2000 ж.
ISSN 1680-080X (print), ISSN 2788-6948 (online)
Журнал «Қазақстандық дәйексөз қоры» дерекқорына енгізілген

Журналдың құрылтайшысы – «Халықаралық білім беру корпорациясы»ЖШС
050043, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Қ. Рысқұлбеков к-сі, 28

Мақаланы онлайн режимде беру үшін батырмасын басыңыз
Мақалаларды қалай ұсыну керектігін білу үшін Авторлардың нұсқаулығын қараңыз. Егер сізге қосымша ақпарат немесе көмек қажет болса, біздің қолдау орталығына кіріңіз

Books

«ҚазБСҚА хабаршысы» журналының мұрағаты

 • Сәулет-құрылыс, инженерлік ғылым мен практиканы қазіргі жағдайда дамыту ; ;
 • Сәулет-құрылыс саласында ғылыми, практикалық, білім беру білімдерін шоғырландыру мүмкіндігін қамтамасыз ету және әртүрлі елдердің аралас салаларының, ғылыми мектептерінің өкілдері арасында ақпарат алмасу үшін алаң қалыптастыру;
 • Зерттеу нәтижелерін ғылыми қызметкерлерге, тәжірибеші мамандарға, білім беру мекемелерінің профессорлық-оқытушылық құрамына, докторанттарға, магистранттарға, студенттерге жариялауға мүмкіндік беру.
 •  
 • Сәулет
 • Қала құрылысы
 • Ғимараттар мен құрылыстарды қалпына келтіру және қайта жаңарту
 • Сәулет тарихы
 • Дизайн (сәулеттік орта, интерьер, графикалық, телевизиялық, өнеркәсіптік, киім)
 • Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы
 • Ғимараттар мен құрылыстарды есептеу және жобалау
 • Энергия тиімді жобалау және құрылыс
 • Көлік құрылысы
 • Құрылыс материалдары мен конструкциялары
 • Геодезия және картография, жерге орналастыру және кадастр
 • Құрылыс экономикасы
 • Сәулет және құрылыс экологиясы
 • Сәулет, құрылыс, құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өндірісіндегі инновациялық технологиялар
 • Сәулет, құрылыс, дизайндағы Ақпараттық технологиялар
 • Техникалық білім берудегі жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар
 •  

Банк деректемелері:
«Халықаралық білім беру корпорациясы» ЖШС
050043, Алматы қаласы, Рысқұлбеков көшесі, 28
БСН 090540001011
«Қазақстан Халық Банкі»АҚ
БСК HSBKKZKX
KZ656010131000179002 (KZT)
KZ986018771000116381 (USD)
Кбе 17
Төлем коды 9
Төлем мақсатының коды 861