Ғылыми кеңестер

ХБК ғылыми-техникалық, ғылыми-ұйымдастырушылық және зерттеу қызметін басқару органы.
ХБК ҒТК төрағасы даму жөніндегі проректор болып табылады. ҒТК ұйымдастыру қызметін ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы жүзеге асырады.

Негізгі мақсаттары мен міндеттері

ҒТК-ның негізгі мақсаты ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық саясатты іс жүзінде жүзеге асыру механизмдері мен қалыптастырудың негізгі принциптерін жасау болып табылады.
ҒТК негізгі міндеттері барлық деңгейдегі білім беруді ғылыми қамтамасыз ету, ғылыми – зертханалық кешенде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру тәжірибесін зерделеу және қорыту, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын қалыптастыру, корпорацияда Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың негізгі бағыттарын әзірлеу болып табылады.

ҒТК жұмысын ұйымдастырудың құрылымы мен негізгі қағидаттары:


ҒТК құрамына ҒТК төрағасы, ҒТК төрағасының орынбасары, ҒТК ғылыми хатшысы, ҒТК мүшелері кіреді. ҒТК мүшелігі дербес болып табылады. ҒТК құрамына проректорлар, факультет декандары, жетекші ғалымдар, ғылыми-педагогикалық қызметкерлер және ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің тиісті қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін қоса алғанда, саланың жоғары білікті мамандары кіруі мүмкін. ҒТК дербес құрамы, ҒТК төрағасының және оның орынбасарының, ҒТК ғылыми хатшысының және ҒТК мүшелерінің кандидатурасы ХБК ректорының бұйрығымен бекітіледі.
ХБК ҒТК отырыстары кемінде екі айда бір рет өткізіледі. ҒТК жұмысы әрбір оқу жылына жасалатын және бекітілетін жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. ҒТК жұмыс жоспарын жыл сайын ХБК ректоры бекітеді.

Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК)

Біз кімбіз?

Бұл ХБК қоғамдық ұйымы және корпорацияның әртүрлі бөлімшелерінің өкілдерінен құрылады.

ЖҒК қызметіне жалпы басшылықты ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының директоры жүзеге асырады.

ЖҒК мақсаттары мен міндеттері

Кеңес қызметінің мақсаттары: ҚМУ жас ғалымдарының кәсіби өсуін белсендіру, өзекті ғылыми мәселелерді әзірлеу және басым ғылыми міндеттерді шешу үшін олардың күш-жігерін біріктіру, сондай-ақ корпорацияның жас ғалымдарының инновациялық қызметін дамыту болып табылады.

ЖҒК төрағасы

ЖҒК төрағасы – Исмаилова Айганым Бактияркызы, PhD,
ҚТИжМФ қауымдастырылған профессоры

Байланыстар:
8(727)2208103, 1179
nauka_kazgasa@mail.ru

Студенттік ғылыми қоғам (СҒҚ)

Халықаралық білім беру корпорациясы студенттерінің ғылыми жұмысын үйлестіретін өзін-өзі басқаратын ғылыми бірлестік.
Студенттік ғылыми қоғам студенттердің мүдделерін дамытуға ұмтылады және ғылыми қызмет саласында ХБК мамандарын даярлау сапасын арттыруға жәрдемдеседі. СҒҚ бірінші кезектегі міндеттері корпорация студенттерін тәрбиелеу және олардың ғылыми әлеуетін іске асыру болып табылады.

Group of multiracial students talking and sitting on the stairs of the university.

СҒҚ қызметі келесі бағыттарды қамтиды:

 

    • студенттер мен зерттеу жұмыстары үшін ғылыми іс-шаралар ұйымдастыру (оның ішінде мастер-кластар мен шарттық ҒЗЖ);
    • студенттер арасында ғылымды ілгерілету;
    • студенттердің ғылыми әлеуетін іске асыру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету;
    • республикалық және шетелдік ғылыми қоғамдармен және студенттер ұйымдарымен ынтымақтастық.