Остапенко Инна Ивановна

Халықаралық білім беру корпорациясының жанында құрылған 8D07311(6D042000) -«Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңес 8D07311(6D042000) – «Сәулет» оқу бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Остапенко Инна Ивановна «Оңтүстік Қазақстан үлгісіндегі агроэкотуристік кешендердің сәулеттік-жоспарлау құрылымы» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы хабарлайды.

Диссертациялық жұмыс Халықаралық білім беру корпорациясының сәулет факультетінде орындалған.

Қорғау формасы: диссертациялық жұмыс.

Қорғау тілі: орыс.

Қорғау форматы: аралас.

 

Ғылыми кеңесшілері:

Козбагарова Нина Жошевна – сәулет докторы, доцент, сәулет факультетінің зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

Банцерова Ольга Леонидовна – сәулет кандидаты, доцент, «Сәулет» кафедрасының  академиялық профессоры, «Мәскеу мемлекеттік құрылыс университеті» Ұлттық Зерттеу университеті, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы.

 

Ресми рецензенттер:

Каракова Татьяна Владимировна – сәулет докторы, профессор, Самара мемлекеттік техникалық университеті ФМБЖОО, Самара қ., Ресей Федерациясы;

Корнилова Алла Александровна – сәулет докторы, профессор, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Астана қ., Қазақстан Республикасы.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

  1. Гусейнов Эмир Фикрет оглы – ScD, қауымдастырылған профессор, Әзірбайжан сәулет және құрылыс университеті, Баку қ., Әзірбайжан Республикасы;
  2. Куц Мариа Сабина – ScD, профессор, Краков политехникалық университеті, Краков қ., Польша Республикасы;
  3. Лапшина Елена Геннадьевна – сәулет кандидаты, профессор, Пенза мемлекеттік сәулет және құрылыс университеті ФМБЖОО, Пенза қ., Ресей Федерациясы;
  4. Лекарева Нина Афанасьевна – сәулет кандидаты, доцент, «Қала құрылысы» кафедрасының профессоры, Самара мемлекеттік сәулет-құрылыс университеті ФМБЖОО, Самара қ., Ресей Федерациясы;
  5. Семенюк Ольга Николаевна – сәулет кандидаты, доцент, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ., Қазақстан Республикасы;
  6. Туякаева Айнагуль Кайырбаевна – сәулет кандидаты, сәулет факультетінің қауымдастырылған зерттеуші профессоры, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Қорғау 2023 жылы 14 қыркүйек, Алматы сағат 14:00-де (2-00 РМ) Халықаралық білім беру корпорациясының 8D073 – Сәулет және Құрылыс бағыты бойынша: 8D07311(6D042000) – «Сәулет», 8D07321(6D072900) – «Құрылыс», 8D07361(6D073000) – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» оқу бағдарламалары бойынша, аралас режимде диссертациялық кеңесінде өтеді.

Бейнеконференцияға қосылу сілтемесі

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU1YjJlOWYtZGY3Yy00NzZmLWJiMTMtN2RkNmQ3OTk2NmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b83c0b6a-6a72-4398-9891-1a3fa95a048f%22%2c%22Oid%22%3a%22f706bcc4-2f65-491a-a6e5-170700df2f90%22%7d