mok
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры

Жалпы құрылыс факультеті

Факультеттің қысқаша тарихы

Факультеттің құрылуы 50-ші жылдары Қазақ тау-кен металлургия институты, содан кейін В. И. Ленин Қазақ политехникалық институтында ел үшін ең көне және қажетті мамандық-құрылысшы мамандарын даярлаудан басталды. Өз тарихының ұзақ жылдарында жалпы құрылыс факультеті Қазақстан үшін жоғары білікті инженер-құрылысшыларды даярлауға үлкен үлес қосты.

Толығырақ


Профессорлық-оқытушылық құрамы

Молдамуратов Жангазы Нуржанович

ЖҚФ деканы, PhD докторы

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс: 

Шогелова Назым Тулегеновна

Деканның АС бойынша орынбасары, техника ғылымдарының магистрі, профессор ассистенті

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: nazym-shogelova@mail.ru

Ельжанов Ербол Абдрахманович

Деканның СҚ және СС бойынша орынбасары, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: eljanov@mail.ru

Абаканов Танаткан

Техника ғылымдарының докторы қауымдастырылған профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:

Оспанов Сергазы Оспанович

Техника ғылымдарының кандидаты, құрметті профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс: 

Мауленов Жумадильда Карбышевич

Техника ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс:
Пошта: maulenov1954@mail.ru

Барлығын көрсету

Хомяков Виталий Анатольевич

Доктор технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: homyakov@kazgasa.kz khomyakov57@list.ru

Дюсембаев Изим Насиевич

Доктор технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: mars_52@mail.ru

Карпыков Сакен Садвокасович

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор/и.о. доцента

Приемная
Тел./факс: kss@mail.ru

Полякова Ирина Марковна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: PIM8192@mail.ru

Джартаева Диляра Карсыбаевна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: dzhartaeva@kazgasa.kz

Бурцев Виктор Васильевич

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор/и.о. доцента

Приемная
Тел./факс: bvv@mail.ru

Аубакирова Бакыт Майнышевна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: aubakirova.baxyt@mail.ru

Нурпеисова Сауле Абдрахмановна

Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор/и.о. доцента

Приемная
Тел./факс: ailight@bk.ru

Есенберлина Дильфуза Ильясовна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор/и.о. доцента

Приемная
Тел./факс: edi@mail.ru

Таубалдиева Аксауле Сагатуллаевна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: taubaldieva@kazgasa.kz nfe.aksaule@mail.ru

Ауельбеков Сейлхан Шадибекович

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: auelbekov.s@mail.ru

Слямбаева Аймаш Коныргазиевна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: balweker@mail.ru

Келемешев Алпысбай Джумагалиевич

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: kelemeshev@kazgasa.kz

Дубинин Александр Александрович

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: alex.dub777@mail.ru

Садыров Русланжан Каримжанович

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: srk999@mail.ru

Мурзалина Гульшат Бухарбаевна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: gulshat_mb@mail.ru

Нурмаганбетова Айман Турумовна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор/и.о. доцента

Приемная
Тел./факс: aknur_1972@mail.ru

Макашев Ернар Бахытжанович

Кандидат наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: makasheve@mail.ru

Касымова Гульсум Темирхановна

Кандидат технических наук, ассоциированный профессор

Приемная
Тел./факс: kasimova_63@mail.ru

Ажгалиева Бану Аккуановна

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: banu_42@mail.ru

Касабеков Гульбану Тастанбековна

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: kasabekovag@mail.ru

Джумагалиев Талгат Кумаргалиевич

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: t68.05@mail.ru

Кенебаева Айнур Керимкуловна

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: ainura.kenebayeva@mail.ru

Алдабергенова Газиза Бауржановна

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: gaziza_ab@mail.ru

Брянцев Александр Александрович

Ассоциированный профессор, доктор PHD

Приемная
Тел./факс: bryancev@kazgasa.kz

Нургалиев Арман Юрьевич

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: arman.y.nurgaliyev@gmail.com

Джумадилова Сауле Жакинбековна

Магистр строительства, ассистент профессора / преподаватель

Приемная
Тел./факс: saule_dzhumadilo@mail.ru

Шайдулла Мухтар Рустембекович

Магистр технических наук, ассистент профессора

Приемная
Тел./факс: mux_94@mail.ru

Специальности факультета