ЛИЦЕНЗИЯЛАР, АТТЕСТАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУ

2007 жылы әлемнің сәулет мектептерінің арасында бірінші болып ҚазБСҚА "Сәулет" (бакалавриат) мамандығы ЮНЕСКО-ХСО халықаралық аккредитациясына ие болды, ол 2011 жылы тағы да расталды.

ЛИЦЕНЗИЯЛАР

Заңды тұлғалардың білім беру қызметі Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес лицензиялауға жатады.

DSC01388

АККРЕДИТТЕУ

Білім беру мекемелерін аккредиттеу – бұл білім беру ұйымының білім сапасы мен ғылыми қызметінің деңгейін бағалау процесі, көрсетілетін қызметтер сапасының белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкестігін ресми растау.
2020 жылы Халықаралық білім беру корпорациясы білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Тәуелсіз агенттікте (IQAA) 21 білім беру бағдарламасын 5 жыл мерзімге халықаралық институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
ХБК ЖОО-ның білім беру бағдарламаларының жыл сайынғы рейтингтерінде жетекші орын алады.

2020 жылғы 21-22 қазан аралығында Халықаралық білім беру корпорациясы 21 білім беру бағдарламасы (12 ББ – бакалавриат, 6 ББ – магистратура, 3 ББ – докторантура) бойынша сыртқы аудиттен сәтті өтті. 2020 жылғы 28 қарашада өткен Аккредиттеу Кеңесінің отырысында барлық мәлімделген білім беру бағдарламалары 5 жыл мерзімге аккредиттелді. 2020 жылғы 19-20 қазан аралығында институционалдық аккредиттеу бойынша сыртқы аудит өтті.

ХБК халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік
АҚ ББ халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, г, П, Юрайт, Т.
Ажио ББ халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, Г, РПЗС, ДВТ, ПСМИК, ЖБИ
АҚ ББ халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, Г, Перев., Заңгер., Tdoiid
Халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік оп МАГ Диз, Арх, Б, ПСМИК, ТДОиИД
Халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік ББ Докторантура Арх, Б, ПСМИК

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША ЖОО РЕЙТИНГІ-2020 ("АТАМЕКЕН" ҰКП)

Наименование образовательной программыМесто в рейтинге
1Архитектура1
2Архитектурный дизайн1
3Графический дизайн1
4Дизайн моды1
5Строительство2
6Производство строительных материалов, изделий и конструкций1
7Геодезия и картография6
8Инженерные системы и сети2