mok
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры

Оқу-әдістемелік бірлестік

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІНІҢ «СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС» КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ (ОӘБ)


Бүгінгі таңда ОӘБ құрамына 41 Жоғары оқу орны кіреді, «Сәулет» мамандығы/ білім беру бағдарламалары бойынша дайындық 9 жоғары оқу орнында, «Дизайн» мамандығы бойынша – 30 – да, «Құрылыс» мамандығы бойынша – 23 – те, «ПСМИК» мамандығы бойынша – 12 – де, «Инженерлік жүйелер және желілер» мамандығы бойынша – 4 – те, «Көлік құрылысы» мамандығы бойынша – 6-да, «Геодезия және картография» мамандығы бойынша-8-де, «Кадастр» мамандығы бойынша-10-да, «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша-11, «ТДОиИД» -де және» 2-де.

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІКТІҢ (ОӘБ)ҚЫСҚАША ТАРИХЫ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСТІҢ (РОӘК) ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ (ОӘБ)ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІКТІҢ ҚҰРАМЫ

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІК ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН ЖОО ТІЗІМІ

DOT БОЙЫНША ЖБТ ОӘБ ВЕБИНАРЛАРЫН, ОНЛАЙН-СЕМИНАРЛАРЫН ӨТКІЗУ

ОӘБ жұмыс жоспары

14.04.21 отырыс хаттамасы

25.11.21 отырыс хаттамасы

29.11.21 отырыс хаттамасы


ОӘБ жауапты хатшысы
Тел: +7 (727) 220-80-49 (ішкі 1012)
e-mail: umo@kazgasa.kz

Тарихы

1988 ж.

Инженерлік-құрылыс мамандықтары бойынша ОӘБ алғаш рет 1988 жылы КСР Мемлекеттік қоғамдық білім беру комитеті ұйымдастырды (төрағалары С.M. Байболов және П.А. Атрушкевич) - құрамына 9 жоғары оқу орны кірді.

1991-1993 ж.

1991-1993 ж. АСҚИ-ҚазБСҚА МИҚИ негізінде ұйымдастырылған Құрылыс ЖОО-ның қауымдастығының мүшесі болды.

1996 ж.

1. Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң 1993 жылғы 22 желтоқсандағы №505 бұйрығы (13.03.1996 ж. № 67) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестіктері ұйымдастырылып, бекітілді. Министрдің жоғарыда көрсетілген бұйрығымен ОӘБ үлгі ережелері мен олардың құрылымы бекітілді. ҚазБСҚА-ны Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының ОӘБ базалық университеті сәулет-құрылыс мамандықтары бойынша анықтады (инженерлік, құрылыс және сәулет мамандықтары бойынша екі ОӘБ болды). Оның құрамына 14 жоғары оқу орны кірді.

2002 ж.

2002 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 31.07.02 ж. №589 бұйрығымен 2002 жылғы 9 желтоқсандағы ОӘБ және №653 қызметiнiң ережесi - Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының ОӘБ-ң ұйымдық құрылымы бекiтiлген. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы құрылыс және сәулеттің 16 саласы мен мамандықтары бойынша базалық ЖОО ретінде анықталды.

2003 ж.

2003 жылы ОӘБ-нің күші ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2003 жылғы 23 қаңтардағы №42 бұйрығымен жойылды. ҚР БҒМ РОӘБ туралы ереже бекітіліп, «Оқу-әдістемелік секция (ОӘС)» тұжырымдамасы енгізілді.

2004 ж.

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты 2003 жылғы 23 қазандағы №42 бұйрықтың күші жойылды (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 2 қазандағы №1-05-4/2252 бұйрығы).

2005 ж.

2005 жылы 2005 жылғы 19 наурыздағы №185 бұйрығымен келесілер бекiтiлді: - РОӘБ (ЖжЖОКБ) туралы ереже; - құрамына ҚазБСҚА ректоры Ә.Ә. Құсайынов кірген Кеңес құрамы; - ЖжЖОКБ мамандықтар топтары бойынша ОӘС тізімі.

2008 ж.

«Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 маусымдағы №353 бұйрығы жоғары оқу орындарындағы оқу-әдістемелік бірлестіктердің қызметі туралы ереже бекітілді.

2009 ж.

2009 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 31.07.09 ж. №367 бұйрығымен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының топтары бойынша ОӘС-тің жаңа тізімі бекітілді. «Өнер» («Сәулет», «Дизайн») және «Техникалық ғылымдар мен технологиялар» («АӨжАБЖТ», «Құрылыс», «ҚМБҚӨ») бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары тобы бойынша ҚазБСҚА базалық ЖОО ретінде анықталды.

2014 ж.

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 маусымдағы №353 бұйрығымен (19.08.2014 жылғы жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) және (15.01.2016 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) келесілер бекітілді: 1) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесі туралы ереже; 2) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің құрамы; 3) Мамандықтар топтары бойынша ОӘБ тізбесі/ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары.

2014 ж.

ҚР БҒМ 2008 жылғы 16 маусымдағы №353 бұйрығының қайта жариялануына байланысты «Оқу-әдістемелік бірлестік» тұжырымдамасы 19.08.2014 ж. қайтарылды

Тапсырыс берушілер кеңесі және сараптау комиссиясы

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК қызметінің мақсаттары мен міндеттерін сәулет, дизайн, құрылыс индустриясының технологиясы, Экономика, Менеджмент, журналистика, Радиоэлектроника және телекоммуникация ұйымдары, туристік қызметтер, Халықаралық қатынастар, Аударма ісі саласындағы қоғамның кәсіби мүдделерімен және қазіргі заманғы қажеттіліктерімен жақындастыру үшін құрылған.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК пен мемлекеттік, қоғамдық, шаруашылық жүргізуші және коммерциялық ұйымдар арасындағы байланыстырушы буын болып табылады, мұнда ХБК түлектері іргелі базалық және кәсіби арнайы білімнің жоғары деңгейі бар мамандар ретінде талап етілуі мүмкін.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК ректорының жанындағы кеңесші орган болып табылады және өз қызметін ХБК жарғысына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырады.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ғылыми кеңес пен ХБК ректорына есеп береді.

Тапсырыс берушілер Кеңесі мен сараптау комиссиясы қызметінің негізгі міндеттері:
– ғылыми зерттеулер мен іргелі білімдердің нәтижелерін оларды өндірістік қызметте қолдана отырып үйлестіруге негізделген жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
– ХБК-да білім берудің тиімділігін арттыруға және жоғары деңгейіне қол жеткізуге ықпал ететін икемді оқу жоспарларын, инновациялық оқу бағдарламаларын құруға, халықаралық талаптар деңгейінде білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға қатысу;
– оқу үрдісіне қатысу, оның ішінде өндіріс технологиясының заманауи әдістері мен құралдары, отандық және әлемдік тәжірибедегі нарықтық қатынастар туралы дәрістер оқу.

Тапсырыс берушілер кеңесінің қызметі:
-ХБК-да әзірленетін оқу-әдістемелік және ғылыми материалдардың мазмұндық бөлігі бойынша оқу процесі мен ғылыми қызметті жетілдіруге ықпал ететін ұсыныстар енгізу;
-тапсырыстар пакетін қалыптастыру және әлеуетті жұмыс берушілерді іздеу, ХБК түлектерін жұмысқа орналастыруға жан-жақты көмек көрсету;
-курстық және дипломдық жобалауға, магистранттарға, докторанттарға жетекшілік ету;
практикалардың барлық түрлерін өткізу орындарын іздестіруге жәрдемдесу;
-түлектер жәрмеңкесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

Сараптау комиссиясының қызметі:
-оқу жоспарлары мен бағдарламаларын сараптау;
-СЖ-оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
-оқу жоспарларын әзірлеу бойынша нақты ұсыныстар енгізу;
-тиісті білім беру бағдарламаларының студенттерімен тұрақты кездесулер;
-жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
-студенттер мен оқытушылар құрамын жобалау мен Құрылыстағы озық әдістермен және технологиялармен, жаңа құрылыс материалдарымен, экономика мен менеджменттің заманауи әдістемелерімен таныстыру (дәрістер оқу, кеңестер беру, ғылыми-практикалық және әдістемелік конференцияларда сөз сөйлеу және т. б.);
-дипломдық жобалау және қорғау нәтижелерін кейіннен талдай отырып, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысу.

Сарапшылар мен тапсырыс берушілер кеңесі

Сарапшылар мен тапсырыс берушілер кеңесінің 2021-22 жылдарға арналған жұмыс жоспары


Сәулет факультетінің ТБжСК отырысының 01.02.21 ж. ХАТТАМАСЫ
06.04.21 ж. Геодезия және картография мамандығы бойынша ТБжСК отырысының хаттамасы
Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент факультетінің әдістемелік кеңесінің бірлескен ТБжСК №1 отырысының хаттамасы, 06.04.21 ж.
Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент факультетінің әдістемелік кеңесінің ТБжСК бірлескен №2 отырысының хаттамасы, 06.04.21 ж.
ТБжСК, жалпы құрылыс факультеті әдістемелік кеңесінің бірлескен отырысының хаттамасыБІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ

Бітіру біліктілік жұмыстарының байқау-конкурсы
(бұдан әрі-конкурс) ағымдағы жылы оқуды бітірген ЖОО түлектері арасында өткізіледі.

ЕРЕЖЕ

ҚР бойынша «Сәулет және құрылыс» кадрларын даярлау бағыты бойынша

бітіру біліктілік жұмыстарының республикалық байқау-конкурсы туралы

Жалпы ережелер
Бітіру біліктілік жұмыстарының байқау-конкурсы (бұдан әрі-конкурс) ағымдағы жылы оқуды бітірген ЖОО түлектері арасында өткізіледі. Байқаудың мақсаты – мамандарды даярлау сапасын арттыру, студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, сондай-ақ жалпы білім беру және ғылыми-әдістемелік іс-шаралармен кешенде оқу және өзіндік жұмысты жетілдіру.
Конкурс республикалық мәртебеге ие және жыл сайын күзгі семестрде Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының (ҚазБСҚА) базасында өткізіледі. Конкурстың ресми тілдері – қазақ, орыс және ағылшын.

Конкурстың жұмыс органдары

Ұйымдастыру комитеті
Ұйымдастыру комитетінің төрағасы ҚазБСҚА ректоры, орынбасары – ОӘБ жауапты хатшысы, мүшелері – декандар, Сәулет, Дизайн, Жалпы құрылыс, Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент факультеттерінің академиялық және қауымдастырылған.
Сонымен қатар, ұйымдастыру комитетінің құрамына қоғамдық ұйымдар мен студенттік жастар комитетінің өкілдері кіруі мүмкін. Ұйымдастыру комитеті бітіру біліктілік жұмыстары конкурсын өткізу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді, мерзімдерін айқындайды, бағдарламаны әзірлейді және конкурстың қалған жұмыс органдарын қалыптастырады.
Тікелей конкурсты өткізу алдында және оның жұмысы кезінде ұйымдастыру комитеті конкурсқа қатысушыларды орналастыруды және тамақтандыруды қамтамасыз ету, диспозициялық залды дайындау, техникалық құралдармен және шығыс материалдарымен жабдықтау, оларға қызмет көрсету және жөндеу, конкурсты өткізу тәртібін сақтау, экспозицияларды сақтау, сондай-ақ конкурс іс-шараларын қаржыландыру үшін бюджеттен тыс қаражатты тарту бойынша іс-шаралар өткізеді.

Тіркеу комиссиясы
Тіркеу комиссиясы ұйымдастыру комитеті мүшелерінен құрылады. Оның функциялары:
2.2.1 конкурсқа қатысушыларды тіркеу, құжаттарды өтінімдердің деректерімен салыстыру, қатысушыларды орналастыруға және тамақтандыруға, сондай-ақ конкурс бағдарламасына құжаттарды беру, қажет болған жағдайда визалық режим бойынша көмек көрсете отырып, іссапар куәліктерін белгілеу.
2.2.2 конкурсты өткізу шарттарының осы Ережеге сәйкестігін тексеру.
2.2.3 әр жұмыс арқылы алынған бағаларды қою және оларды хаттамаға енгізу.
Тіркеу комиссиясының шешімдері хаттамаланады және конкурс өткізу туралы есепке енгізіледі.

Әділ қазылар
Шығармашылық мамандықтар бойынша бітіру жұмыстарын бағалау үшін қоғамдық референтура құрылады, оның құрамына шығармашылық одақтар мен сәулет-дизайнерлік компаниялардың беделді мамандары, жетекші тәжірибелі мамандар кіреді.
Инженерлік мамандықтар түлектерінің біліктілік жұмыстарын құрамына жетекші мамандар мен кәсіпорындар мен фирмалардың басшылары, түлектерге жұмыс орындарын ұсынатын негізгі жұмыс берушілер кіретін Конкурстық комиссия бағалайды.
Бұдан басқа, қоғамдық референтура мен конкурстық комиссияның құрамына ЖОО-ның және ҚазБСҚА-ның өкілдері кіреді.

Қазылар алқасының функциялары:
– байқау-конкурсын өткізу бойынша жұмыстарды үйлестіру;;
– қатысушылардың жұмыстарын тексеру және бағалау;
– байқау өткізу нәтижелері туралы қорытынды құжатты дайындау;
– байқау өткізу және оның қорытындысын шығару бойынша басқа да мәселелерді шешу.
Қазылар алқасының шешімдері хаттамаланады және оған қазылар алқасының мүшелері мен төрағалар қол қояды.

Апелляциялық комиссия
Апелляциялық комиссияны ҚазБСҚА-ның ең білікті және беделді мамандарының бірі басқарады. Апелляциялық комиссияға сондай-ақ қоғамдық референтура мен конкурстық комиссияның өкілдері және қатысушы ЖОО өкілдерінің бірі (ұйымдастыру комитетінің шешімі бойынша) кіреді.
Апелляциялық комиссияның функцияларына мыналар кіреді:
– Конкурсқа қатысушылар беретін апелляцияларды қарау.
– Қайта қаралған жұмыстарға өзгерістер енгізу немесе бағалауды сақтау.

Комиссия апелляция берілген жұмысты бағалауды арттыруға, өзгеріссіз қалдыруға немесе төмендетуге құқылы.
Комиссия жұмысына апелляциялық комиссия мүшелері және оның төрағасы хаттама жасайды және қол қоядыем.

Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі

Өтінімдерді ресімдеу және тіркеу

Дипломдық жобалардың байқау-конкурсына қатысу үшін өтінім берудің соңғы мерзімі (deadline) байқау-конкурсты өткізгенге дейін екі апта бұрын.
Әрбір номинацияға қатысушылардың жеткіліктілігін қамтамасыз ету үшін осы номинация бойынша конкурс Конкурсқа кемінде екі жоғары оқу орны қатысқан және жұмыстар саны кемінде 5 болған жағдайда өтті деп есептелсін.
Қатысушы жоғары оқу орындары ҚазБСҚА-ға конкурсқа қатысуға өтінім жібереді, онда студенттің аты-жөні, бітіру жұмысының тақырыбы көрсетіледі. Өтінімде сондай-ақ конкурсқа жұмысты алып жүретін оқытушының ТАӘ, ғылыми дәрежесі, бітіру біліктілік жұмысы жетекшісінің ТАӘ, атағы мен лауазымы, ғылыми дәрежесі көрсетіледі (1 және 2-қосымшалар).

Конкурсқа ұсынылатын жобалар санының (15 түлектен 1 жұмыс) нормаларын сақтау үшін жоғары оқу орындары білім алушылар контингенті және әрбір мамандық бойынша соңғы жылғы түлектер саны (білім беру бағдарламасы) туралы расталған анықтаманы және оқыту ұзақтығы бойынша ақпаратты (бекітілген ОЖЖ көшірмесі) ұсынады.
«Сәулет» және «Дизайн» мамандықтарының дипломдық жобаларының экспозициялық бөлігі (білім беру бағдарламасы) 80 х 60 см планшетте ұсынылады (орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотацияны қоса алғанда), инженерлік мамандықтар бойынша (білім беру бағдарламасы) түсіндірме жазба ұсынылады.

Инженерлік мамандықтардың дипломдық жобаларының графикалық бөлігі (білім беру бағдарламасы) А3 және А4 форматында ұсынылады, сонымен қатар ұсынылған жұмыстардың графикалық материалдары жазылған CD-ДИСК (JPG немесе TIF форматтарында) және осы жұмыстардың Бірыңғай тізімі «Microsoft Word» мәтіндік редакторында DOC форматында ұсынылады.
Конкурсқа қатысуға бекітілген талаптарға сәйкес ресімделген жұмыстар орыс/қазақ және ағылшын тілдерінде жіберіледі. Аударма бекітілген мамандандырылған терминологиялық сөздіктер негізінде орындалуы тиіс.
Тіркеу комиссиясы конкурсқа қатысушының өтінімі мен құжаттары арасындағы сәйкессіздікті анықтаған жағдайда, соңғылары конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
ҚазБСҚА-ға келгеннен кейін қатысушылар тіркеу комиссиясында белгіленеді, белгі қою үшін іссапар куәліктерін тапсырады, қажет болған жағдайда визалық режим мәселелерін шешеді, орналастыруға, тамақтандыруға арналған құжаттарды және конкурс өткізу бағдарламасын алады. Осыдан кейін ҚазБСҚА қызметкерлерінің көмегімен экспозициялар белгіленген жерге орналастырылады.

Критериалды бағалауды талқылау
Қоғамдық референтура мен конкурстық комиссия отырыстарында тіркелгеннен және орналастырылғаннан кейін бітіру біліктілік жұмыстарын критериалдық бағалау талқыланады.

Конкурсты өткізу
Жұмыстарды бағалау конкурстың екінші күні ұсынылған жұмыстарды балмен бағалайтын қоғамдық референтура мен конкурстық комиссияның шешімдерімен жүргізіледі.
Конкурсқа ұсынылған дипломдық жобалар конкурстың қорытындылары шығарылғанға және оның нәтижелері жарияланғанға дейін өз экспозициясында қалады.
Шешімдер хаттамаланады және қазылар алқасы отырысының хаттамасына енгізіледі.
Қажет болған жағдайда қоғамдық референтура мен конкурстық комиссияның төрағалары апелляциялық комиссияға өтініштер қабылдайды.
* ОӘБ мүшелік жарналарын төлеу бойынша борышкер-жоғары оқу орындарының дипломдық жобалары стендтік баяндамалар ретінде танысу үшін ғана байқау-конкурсқа қатысуға жіберіледі.

Конкурс қорытындыларын шығару тәртібі
Жүлделі орындар номинациялар бойынша бөлінеді (3 – қосымша), жүлделі орындар саны әр номинация бойынша қатысушылардың санына байланысты: I орын – 7%; II орын – 14%; III орын-21%.
Қорытынды отырыста конкурс қорытындылары қаралады, конкурсты ұйымдастыру туралы хабарламалар мен пікірлер тыңдалады, конкурсты ұйымдастыруды жетілдіру жөнінде ұсынымдар қабылданады.
Конкурстың қорытындысын ұйымдастыру комитетінің төрағасы шығарады. Тиісті номинацияларда салтанатты жағдайда жүлделі орындарға ие болған студенттерге конкурс лауреаттары атағы беріледі және дипломдар беріледі.

Конкурсты материалдық қамтамасыз ету
Бітіру біліктілік жұмыстарының байқау-конкурсын дайындау мен өткізуді қаржыландыру ҚазБСҚА, білім беру мекемелерінің қамқоршылары, ОӘБ-ға мүше жоғары оқу орындарының мүшелік жарналары, демеушілердің, сондай-ақ жеке тұлғалардың жарналары есебінен жүзеге асырылады.
Конкурстық жұмыстар авторлары мен бірге жүретін оқытушылардың іссапар шығындарын қатысушы ЖОО төлейді.
Конкурсты өткізуге арналған шығыстар сметасын ұйымдастыру комитеті әзірлейді және ұйымдастыру комитетінің төрағасы бекітеді.

Ілеспе хат

№1 қосымша – Конкурсқа қатысуға өтінім
№2 қосымша – Автор, жоба және дипломдық жобаның ғылыми жетекшісі туралы ақпарат
№3 қосымша – Бітіру біліктілік жұмыстары байқау-конкурсы номинацияларының тізімі

«Сәулет» кадрларды даярлау бағыты

«Дизайн» кадрларды даярлау бағытыНәтижелері

«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру» кадрларды даярлау бағыты Нәтижелері

«Құрылыс» кадрларды даярлау бағыты ​Нәтижелері

«Геодезия және картография, жерге орналастыру және кадастр»​ кадрларды даярлау бағытыНәтижелері

 

Дипломдар

Сәулет, қала құрылысы

 

 

 

Дизайн
Строительство, ИСиС
ПСМИК
Геодезия и картография, землеустройство и кадастр

ОӘБ жауапты хатшысы
тел: +7(727) 220-80-49 (ішкі: 1012, 1019)
e-mail: umo@kazgasa.kz

Бүгінгі таңда ОӘБ құрамына 42 ЖОО кіредідайындық келесі мамандықтар/білім беру бағдарламалары бойынша жүргізіледі: «Сәулет» – 10 ЖОО-да, «Дизайн» – 30, «Құрылыс» – 23, «ҚМБҚӨ» – 12, «Инженерлік жүйелер мен желілер» – 4, «Көлік құрылысы» – 6, «Геодезия және картография» – 8, «Кадастр» – 10, «Жерге орналастыру» – 11 және «АӨжАБЖТ» – 2.
2003 жылдан бастап ОӘБ отырыстары жылына 2 рет, оның ішінде бір отырыс ОӘБ құрамына кіретін аймақтық ЖОО-ның бірінің базасында өтеді. Осылайша, 2003 жылы отырыс Қорқыт Ата атындағы ҚМУ базасында, 2004 ж. – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ базасында, 2006 ж. – Атырау мұнай және газ институты базасында, 2007 ж. – М. Қозыбаев атындағы СҚМУ базасында, 2009 ж. – С. Торайғыров атындағы ПМУ базасында, 2010 ж.– М. Әуезов атындағы ОҚМУ базасында, 2011 ж. – Л. Гумилев атындағы ЕҰУ базасында, 2012 ж. – М.Х. Дулати атындағы ТарМУ базасында, 2014 ж. – С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті базасында, 2015 ж. – Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті базасында, 2016 ж. – Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технология және инжиниринг университеті базасында, 2017 ж. – Жангір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті базасында, 2018 ж. – Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті базасында, 2019 ж. – Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті базасында өтті.

 

ОӘБ шеңберінде 2000 жылдан бастап сәулет, құрылыс және дизайн бейіндері мамандықтары бойынша бітіру жұмыстардың жыл сайынғы республикалық шолу-конкурстары жүргізіліп келеді.
2009 жылдан бастап Еуразия сәулет-құрылыс мектептерінің Халықаралық фестивалі өтіп келеді:
– Еуразия сәулет-құрылыс мектептерінің I Халықаралық фестивалі – 2009 жылы Мальтепе университетінің базасында (Түркия, Стамбул);
– II Халықаралық фестиваль – Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының базасында (Қазақстан, Алматы), 2011 ж.;
– III Халықаралық фестиваль – Йылдыз техникалық университетінің базасында (Түркия, Стамбул), 2013 ж.;
– IV Халықаралық фестиваль – Н.Исанов атындағы Қырғыз мемлекеттік құрылыс, көлік және сәулет университетінің базасында (Қырғыз Республикасы, Бішкек қ. – Ыстықкөл), 2014 ж.;
– V Халықаралық фестиваль – Romualdo del Bianko қорының қолдауымен (Италия, Флоренция), 2015 ж.;
– VI Халықаралық фестиваль – Таяу Шығыс университетінің базасында (Near East University, Солтүстік Кипр, Лефкоша қ.), 2016 ж.;
– VII Халықаралық фестиваль – Самара мемлекеттік техникалық университетінің Сәулет және құрылыс институтының базасында (СамМТУ СҚИ, Самара қ., Ресей), 2017 ж.;
– VIII Халықаралық фестиваль – Молдова техникалық университетінің қала құрылысы және сәулет факультеті (FUA) базасында, 2018 ж.;
– IX Халықаралық фестиваль – Ташкент сәулет және құрылыс институтының, Ұлықбек атындағы Самарқанд мемлекеттік сәулет және құрылыс институтының және Бұхара инженерлік-технологиялық институтының базасында, 2019 ж.
– Х Халықаралық фестиваль – Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Новосибирск мемлекеттік сәулет-құрылыс университетінің базасында өтті. Фестиваль Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының 40 жылдығына және Қазақстандағы сәулет білімінің 60 жылдығына орай өткізілді, 2021 ж.

ОӘБ туралы ереже

ОӘБ ЖОО тізімі

Халықаралық білім беру корпорациясы (KazGASA)

050043, Алматы қаласы, Рысқұлбеков көшесі, 28
e-mail: kazgasa@mail.ruumo@kazgasa.kz
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе облыстық мемлекеттік университеті
030000, Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 263
e-mail: info@arsu.kz
«Бәйішев Университеті» мекемесі
030000, Ақтөбе қаласы, 302-А үй
e-mail: eduausb@mail.ru
Атырау мұнай және газ университеті (коммерциялық емес акционерлік қоғамы)
060027, Атырау қ., Баймұханов к-сі, 45А 8(7122) 36 70 15
e-mail: aingatr@gmail.comaing-atr@nursat.kz
Бүкіл тізім
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті
070004, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Протозанова А.К., 69
т./ж. (87232) 26-74-09
e-mail: kanc_ekstu@mail.ru
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
010000, 010000 Нұр-Сұлтан ауылы,Сәтбаев көшесі, 2, ЕҰУ оқу-әкімшілік (бас) ғимараты
T. 8(7172)709-500, ф. 8(7172)709457 709482 басқармасы

e-mail: enu@enu.kz
Қ.Сәтбаев атындағы Екiбастұз инженерлiк-техникалық институты
141208 Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Энерготиков к-сі, 54 а
e-mail: goekb@go.edu.kz
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті (КеАҚ)
090009, Орал қаласы, Жәңгір хан к-сі, 51
e-mail: zapkazatu@wkau.kz
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
090006, Орал қаласы, Ихсанов к-сі, 44/1
8 (7112) 50 0943
e-mail: uipurl@mail.kzwketu@mail.ru
Л.B Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол академиясы
050061, Алматы мырза, т.б. Райсмбекка, 417А
тел/факс: 8 (727)3871422

e-mail: kazadi@kazadi.kz

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

010011, Нұр-Сұлтан к-сі, 62-үй
8(7172) 31-60-72, т.8(7172) 39-77-28, 39-75-59/ 317597
e-mail: agun.katu@gmail.com
Қазақ темір жол университеті (ҚСжАЕК)
050063, Алматы қ., мед. Жетісу-1, 32 А

e-mail: kups1@mail.ru
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
100027, Қарағанды қаласы, Мир көшесі, 56-үй
e-mail: kargtu@kstu.kz
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технология және инжиниринг университеті
130003, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 32 мд.

e-mail: info@yu.edu.kz
мкр.
e-mail: info@yu.edu.kz

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

020000, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 76
e-mail: mail@kgu.kz

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

120014, Әйтеке би көшесі, 29 а,
8(7242) 27 46 73
e-mail: korkyt_ksu@mail.ru

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

140008, Павлодар қ., Ломов к-сі, 64
т.8(7182) 67 37 01
e-mail: umo_psu@mail.ru , pgu@psu.kz

ҚР БҒМ Рудный индустриялық институты (МСАК бойынша РМК)

111500, Қостанай облысы, Рудный қаласы, Октября көшесі, 50
e-mail: info@rii.kz

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

150000, Петропавл қаласы, Пушкин көшесі, 86,
тел: 8(7152)49-33-52, 49-32-33 (Кадр бөлімі-1022), 493342 басқармасы
e-mail: mail@nkzu.kz
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
080012, Тараз қаласы, Төле би көшесі, 60
е-пошта: sector_delo@mail.rurector@tarsu.kz, info@tarsu.kz

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5
e-mail:canselyarya@mail.rukoncel@ukgu.kzumo_ukgu@mail.ru
Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-зерттеу техникалық университеті
050013, Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 22 үй,
8(727) 292-69-01 8(727) 257-70-52 8(727) 257-71-12
e-mail: reccom@ntu.kzallnt@ntu.kz
8(727) 257-70-52, 8(727) 257-71-12
e-mail: reccom@ntu.kz, allnt@ntu.kz
Қазақ-Ресей халықаралық университеті
030006 Әйтеке би к-сі, 52 т.
8(7132)21-17-32 ф. канц. 8(7132)21-42-12
e-mail: mmu@akparat.kzsagynova.aidana@mail.ru
Қазақ ұлттық аграрлық университеті
050010, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 8 Ректордың қабылдау бөлмесі:
8(727)264 24 09, 8(727) 262 19 48. Басқарма (факс):+7(727) 262 11 08
e-mail: info@kaznau.kz

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

050040 Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71
8 (727)377-33-33, 8 (727) 377-33-30,
факс +7 (727) 377-33-44
еmail: info@kaznu.kz
Алматы технологиялық университеті
050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 100
8(727) 293-52-87, ф. 8(727) 293-52-92
e-mail : atukz@mail.ru

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

060011, Атырау қаласы, Студенческий даңғылы, 212-үй
8(7122)27-63-23
e-mail: kense@asu.kzkense@atgu.kz, AtyrauUniv@nursat.kz

Еуразия технологиялық университеті

050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 109
e-mail: info@etu.edu.kzrector@etu.edu.kz

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 1278(727) 2724398 (111-бб.), 272 04 99

e-mail: kaznai@art-oner.kz
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы,13, No 6 негізгі оқу ғимараты, 205
e-mail: rector@kaznpu.kz
Қазақ технология және бизнес университеті
10000, гр. Нұр-сұлтан, ул. Қ. Мұхамедханов көшесі, 37А
8(7172) 40-44-12, 8(7172) 27-92-30, 8(7172) 27-92-30
e-mail: akutb@mail.ru
oner.kz

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

100028, Қарағанды қаласы, Университетская к-сі, 28
e-mail: office@ksu.kz
 
 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

022000, Көкшетау қаласы, М. Әуезов көшесі, 189 А
t. 8(7162) 25 24 85
e-mail: kuam-kokchetau@mail.ru
8(7172) 27-92-30
e-mail: akutb@mail.ru

Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

161200, Түркістан қ., Сатерханов к-сі, 29 8(72533) 6-37-45(канц.)
e-mail: info@ayu.edu.kz
Алматы университеті (бұрынғы «Сымбат» дизайн және технология академиясы)
050004, 2014 жылдың 15-111-1919-2019-2019 жж. 43. С: +7 (727) 313-21-40, С:+7 (727) 250-73-69
e-mail: study@almaty.edu.kz
«Тұран-Астана» университеті» АҚ
010000, Нұр-Сұлтан,Ж. Дүкенұлы, 29
+7 (7172) 39-81-18, f. +7 (7172) 39-67-09
Оқу-әдістемелік басқару: +7 (7172) 39-52-10, office 125
e-mail : turan-astana@mail.ru

Мирас университеті

160012, Шымкент қ., Ғ.Көшербаев к-сі Ильяевак-сі, 3
T. 8(7252) 3377 77, 8(7252) 3377 97
e-mail : info@miras.edu.kz
(727) 250-73-69
e-mail : study@almaty.edu.kz
Мардан Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты
160000, Шымкент қаласы, Мәделі Қожа көшесі, 137
e-mail: ukgi2002@mail.ruukgi.olip@mail.ru
 
 
Сырдария университеті
160500, ОАҚР, Жетісай ауылы, М.Ст. Әуезов көшесі,11
e-mail : Sirdarya@mail.ruUniverSirdariya@mail.kz
Орталық Қазақстан академиясы (БП)
100000, г.Караганда, ул. 259 8 (721) 247 8007
e-mail: cka_kz@mail.ru
Инновациялық Еуразия университеті
140000, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 45
Тел: +7 (7182) 67-35-35, 67-34-04 (факс), ішкі 201
e-mail : referent@ineu.kz
«Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті» АҚ
090006, Орал қаласы, Мәметова көшесі, 81 М.M
тел: 8 (7112) 545884

e-mail: NOK-Kaziitu@mail.ru