ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІНІҢ «СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС» КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ (ОӘБ)

Бүгінгі таңда ОӘБ құрамына 41 Жоғары оқу орны кіреді, «Сәулет» мамандығы/ білім беру бағдарламалары бойынша дайындық 9 жоғары оқу орнында, «Дизайн» мамандығы бойынша – 30 – да, «Құрылыс» мамандығы бойынша – 23 – те, «ПСМИК» мамандығы бойынша – 12 – де, «Инженерлік жүйелер және желілер» мамандығы бойынша – 4 – те, «Көлік құрылысы» мамандығы бойынша – 6-да, «Геодезия және картография» мамандығы бойынша-8-де, «Кадастр» мамандығы бойынша-10-да, «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша-11, «ТДОиИД» -де және» 2-де.ОӘБ тарихы

1988 ж.

Инженерлік-құрылыс мамандықтары бойынша ОӘБ алғаш рет 1988 жылы КСР Мемлекеттік қоғамдық білім беру комитеті ұйымдастырды (төрағалары С.M. Байболов және П.А. Атрушкевич) – құрамына 9 жоғары оқу орны кірді.

1991-1993 ж. АСҚИ-ҚазБСҚА МИҚИ негізінде ұйымдастырылған Құрылыс ЖОО-ның қауымдастығының мүшесі болды.

1991-1993 ж.

Толығырақ көру

1996 ж.

1. Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң 1993 жылғы 22 желтоқсандағы №505 бұйрығы (13.03.1996 ж. № 67) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестіктері ұйымдастырылып, бекітілді. Министрдің жоғарыда көрсетілген бұйрығымен ОӘБ үлгі ережелері мен олардың құрылымы бекітілді. ҚазБСҚА-ны Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының ОӘБ базалық университеті сәулет-құрылыс мамандықтары бойынша анықтады (инженерлік, құрылыс және сәулет мамандықтары бойынша екі ОӘБ болды). Оның құрамына 14 жоғары оқу орны кірді.

2002 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 31.07.02 ж. №589 бұйрығымен 2002 жылғы 9 желтоқсандағы ОӘБ және №653 қызметiнiң ережесi – Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының ОӘБ-ң ұйымдық құрылымы бекiтiлген. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы құрылыс және сәулеттің 16 саласы мен мамандықтары бойынша базалық ЖОО ретінде анықталды.

2002 ж.

2003 ж.

2003 жылы ОӘБ-нің күші ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2003 жылғы 23 қаңтардағы №42 бұйрығымен жойылды. ҚР БҒМ РОӘБ туралы ереже бекітіліп, «Оқу-әдістемелік секция (ОӘС)» тұжырымдамасы енгізілді.

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты 2003 жылғы 23 қазандағы №42 бұйрықтың күші жойылды (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 2 қазандағы №1-05-4/2252 бұйрығы).

2004 ж.

2005 ж.

2005 жылы 2005 жылғы 19 наурыздағы №185 бұйрығымен келесілер бекiтiлді:
– РОӘБ (ЖжЖОКБ) туралы ереже;
– құрамына ҚазБСҚА ректоры Ә.Ә. Құсайынов кірген Кеңес құрамы;
– ЖжЖОКБ мамандықтар топтары бойынша ОӘС тізімі.

«Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 маусымдағы №353 бұйрығы жоғары оқу орындарындағы оқу-әдістемелік бірлестіктердің қызметі туралы ереже бекітілді.

2008 ж.

2009 ж.

2009 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 31.07.09 ж. №367 бұйрығымен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының топтары бойынша ОӘС-тің жаңа тізімі бекітілді. «Өнер» («Сәулет», «Дизайн») және «Техникалық ғылымдар мен технологиялар» («АӨжАБЖТ», «Құрылыс», «ҚМБҚӨ») бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары тобы бойынша ҚазБСҚА базалық ЖОО ретінде анықталды.

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 маусымдағы №353 бұйрығымен (19.08.2014 жылғы жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) және (15.01.2016 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) келесілер бекітілді:
1) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесі туралы ереже;
2) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің құрамы;
3) Мамандықтар топтары бойынша ОӘБ тізбесі/ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары.

2014 ж.

2014 ж.

ҚР БҒМ 2008 жылғы 16 маусымдағы №353 бұйрығының қайта жариялануына байланысты «Оқу-әдістемелік бірлестік» тұжырымдамасы 19.08.2014 ж. қайтарылды

Тапсырыс берушілер кеңесі және сараптау комиссиясы

– ғылыми зерттеулер мен іргелі білімдердің нәтижелерін оларды өндірістік қызметте қолдана отырып үйлестіруге негізделген жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
– ХБК-да білім берудің тиімділігін арттыруға және жоғары деңгейіне қол жеткізуге ықпал ететін икемді оқу жоспарларын, инновациялық оқу бағдарламаларын құруға, халықаралық талаптар деңгейінде білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға қатысу;
– оқу үрдісіне қатысу, оның ішінде өндіріс технологиясының заманауи әдістері мен құралдары, отандық және әлемдік тәжірибедегі нарықтық қатынастар туралы дәрістер оқу.

 


-ХБК-да әзірленетін оқу-әдістемелік және ғылыми материалдардың мазмұндық бөлігі бойынша оқу процесі мен ғылыми қызметті жетілдіруге ықпал ететін ұсыныстар енгізу;
-тапсырыстар пакетін қалыптастыру және әлеуетті жұмыс берушілерді іздеу, ХБК түлектерін жұмысқа орналастыруға жан-жақты көмек көрсету;
-курстық және дипломдық жобалауға, магистранттарға, докторанттарға жетекшілік ету;
практикалардың барлық түрлерін өткізу орындарын іздестіруге жәрдемдесу;
-түлектер жәрмеңкесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

 

-оқу жоспарлары мен бағдарламаларын сараптау;
-СЖ-оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
-оқу жоспарларын әзірлеу бойынша нақты ұсыныстар енгізу;
-тиісті білім беру бағдарламаларының студенттерімен тұрақты кездесулер;
-жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
-студенттер мен оқытушылар құрамын жобалау мен Құрылыстағы озық әдістермен және технологиялармен, жаңа құрылыс материалдарымен, экономика мен менеджменттің заманауи әдістемелерімен таныстыру (дәрістер оқу, кеңестер беру, ғылыми-практикалық және әдістемелік конференцияларда сөз сөйлеу және т. б.);
-дипломдық жобалау және қорғау нәтижелерін кейіннен талдай отырып, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысу.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК қызметінің мақсаттары мен міндеттерін сәулет, дизайн, құрылыс индустриясының технологиясы, Экономика, Менеджмент, журналистика, Радиоэлектроника және телекоммуникация ұйымдары, туристік қызметтер, Халықаралық қатынастар, Аударма ісі саласындағы қоғамның кәсіби мүдделерімен және қазіргі заманғы қажеттіліктерімен жақындастыру үшін құрылған.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК пен мемлекеттік, қоғамдық, шаруашылық жүргізуші және коммерциялық ұйымдар арасындағы байланыстырушы буын болып табылады, мұнда ХБК түлектері іргелі базалық және кәсіби арнайы білімнің жоғары деңгейі бар мамандар ретінде талап етілуі мүмкін.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК ректорының жанындағы кеңесші орган болып табылады және өз қызметін ХБК жарғысына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырады.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ғылыми кеңес пен ХБК ректорына есеп береді.

 

Құжаттама

БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАРАУ КОНКУРСЫ

Ағымдағы жылы оқуын аяқтаған ЖОО түлектері арасында бітіру біліктілік жұмыстарының шолу конкурсы (бұдан әрі – конкурс) өткізіледі.