ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Басшылық

Имандосова Маргарита Булатовна

Ректор тел./факс:+7(727) 226-77-99 Пошта: m.imandosova@mok.kz

Сабденалиев Бахтияр Асылбайулы

Провост

Ким Раушан Джумахметовна

Қаржы және әкімшілік жұмыстар жөніндегі проректор. Пошта: r.kim@mok.kz

Толенбеков Ернур Канатбекович

Цифрландыру және стратегиялық даму жөніндегі проректор

Сабирдинова Сабина Адильхановна

Әлеуметтік даму және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор

Абдиллаева Фарида Максутовна

Тіркеуші Пошта: f.abdillaeva@mok.kz

Факультет декандары

Хасенов Манас Игенович

Сәулет факультетінің деканы, доцент
Пошта: m.khasenov@mok.kz

Зименко Александр Александрович

Дизайн факультетінің деканы, өнертану кандидаты, доцент, дизайнерлер одағының мүшесі
Пошта: a.zimenko@mok.kz

Молдамуратов Жангазы Нуржанович

Жалпы құрылыс факультетінің деканы, PhD докторы, доцент Пошта:

Макашев Ернар Бахытжанович

Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент факультетінің деканы, доцент(PhD)
Пошта: makasheve@mail.ru

Телеуев Галым Байгазыевич

ҚАУ факультетінің деканы, доцент (PhD)
Пошта: galim200385@mail.ru

Әкімшілік блок

HR бөлімі – ХБК қызметінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы болып табылатын, тұрақты жұмыс істейтін, жоғары білікті әкімшілік және педагогикалық құрамды құжаттаудың және іріктеудің бірыңғай тәртібін қамтамасыз ететін бөлімше.

Негізгі функциялары:

ХБК кадр саясаты мен стратегиясына сәйкес кадрларды жасақтау жоспарын дайындау;
ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлерді қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды ресімдеу;
Барлық қызметкерлердің еңбек шарттарын орындауын ұйымдастыру және бақылау;
Жеке құрамды есепке алып, қызметкерлердің жеке істерін қалыптастыру, кадрлар бойынша белгіленген құжаттаманы жүргізу және сақтау, ХБК қызметкерлерінің қазіргі және өткен еңбек қызметі туралы анықтамалар беру, сондай-ақ ведомстволық және мемлекеттік мақтаулармен көтермелеу үшін материалдар дайындау;
Бос лауазымдарға орналасуға кадрларды іріктеу және ұсынуға резерв құру мақсатында ХБК қызметкерлерінің құрамын талдау, іскерлік және кәсіби қасиеттерін зерделеу;
Қызметкерлерді аттестаттаудан өткізуді ұйымдастып, әдістемелік пен ақпарат пен қамтамасыз ету;
Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлауын ұйымдастыру және бақылау;
Кадрлардың айналымын талдап, оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
ХБК бөлімшелеріндегі еңбек тәртібінің жай-күйін бақылауды, қызметкерлердің ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтауын ұйымдастыру;
кадрлар мәселелері бойынша белгіленген есептілікті уақтылы ұсыну;
құжаттарды бастапқы өңдеуді, алдын ала қарауды, тіркеуді, есепке алуды, мұрағаттық сақтауды, жеткізуді және таратуды жүзеге асыру;
ХОК ректорына қол қоюға ұсынылатын құжаттардың ресімделуіне бақылауды жүзеге асыру, кіріс құжаттардың уақтылы қаралуын ұйымдастыру;
белгіленген мерзімде құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру, құжаттарды орындау нәтижелері туралы басшылықты, корпорацияны үнемі хабардар ету;
қалааралық келіссөздерді және факсимильді хабарламаларды беруді бақылауды жүзеге асыру;
бастапқы ұйымдық-құқықтық құжаттарды сақтауды жүзеге асыру, ХОК мөрлері мен мөртабандарын сақтау және қолдану;
іс жүргізуді бақылауды жүзеге асыру;
жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының, құжаттарының, корпорацияның ішкі шешімдерінің орындалу барысын бақылауды ұйымдастыру;
корпорацияда құжат айналымын талдауды жүзеге асыру және басшылыққа корпорацияда іс қағаздарын жүргізудің сандық көрсеткіштері туралы анықтама беру;
корпорация бөлімшелерінде істерді ресімдеу мен қалыптастырудың сақталуын және дұрыстығын бақылау, оларды сақтауға және жоюға іріктеу мақсатында құжаттардың құндылығына сараптама ұйымдастыру;
ақпараттық қауіпсіздік және құпия мәліметтерді қамтитын құжаттарды сақтау қағидалары талаптарының сақталуын бақылау;
ХОК бойынша қызметтік іссапарларды тіркеу;
корпорация істерінің номенклатурасын жасау және әзірлеу;
корпорацияда іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша әдістемелік басшылықпен қамтамасыз ету;
іс қағаздарын жүргізуге жауапты тұлғалардың қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, құжаттандыру және құжаттаманы басқару мәселелері бойынша кеңестер-семинарлар мен консультациялар өткізу;
тапсырмалардың орындалуын, жоғары тұрған органдардың құжаттарынан, азаматтардың хаттарынан, корпорацияның ішкі шешімдерінен өту процесін бақылауды ұйымдастыру;
корпорацияда құжат айналымын талдауды жүзеге асыру және басшылыққа корпорацияда іс қағаздарын жүргізудің сандық көрсеткіштері туралы анықтама беру;
орталық мемлекеттік мұрағаттың талаптарына сәйкес корпорация істерінің номенклатурасын жасау;
корпорацияның іс жүргізу жөніндегі анықтамалық және нормативтік құжаттарын қолданыстағы басшылық құжаттарға сәйкес әзірлеу.
HRD директоры:

Нисупова Айгүл Мұратқызы

тел. / факс:+7 (727) 220-80-58 ( ішкі.)1032

e-mail: a.nissupova@mok.kz

Бөлімнің негізгі міндеттері: басқарушылық қызметті құжаттандыру және іс қағаздарын нақты жүргізу, барлық келіп түскен құжаттардың тез және мұқият қаралуын, орындалуын қамтамасыз ету және бақылау, оларды тиімді және дұрыс пайдалану, есепке алу және сақтау, корпорация бөлімшелерінде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру мен жүргізудің бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету болып табылады.

Кеңсе Басшысы:
Байталипова Разалия Ұзақбайқызы
Мұрағатшы-іс жүргізуші:
Әлнұрова Айгүл Мұратқызы
Тел.:+7 (727) 309-62-41 (ішкі.1029)
e-mail: a.alnurova@mok.kz

Заң қызметі қызметінің негізгі мақсаты ХОК қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі міндеттер:

корпорация қызметін ақпараттық-құқықтық қамтамасыз ету;
корпорацияның құқықтық мүдделері мен заңды құқықтарын қорғау;
құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеу;
түрлі сатыдағы соттарда және басқа да мемлекеттік органдарда корпорацияның мүдделерін білдіру;
құқықтық қорытындылар дайындау және консультациялық жұмыс.
Жүктелген міндеттерге сәйкес заң қызметі мынадай негізгі функцияларды жүзеге асырады:

корпоративтік жұмыс-басқару органдарын (акционерлер/ қатысушылар жиналыстарын, директорлар кеңестерін, атқарушы органдарды) сүйемелдеу, заңды тұлғаларды, оқшауланған бөлімшелерді тіркеу/тарату/қайта ұйымдастыру, БЖТ-да тіркеу іс-әрекеттері;
корпорацияда дайындалатын және заң қызметіне келісуге, оларға бұрыштама қоюға ұсынылатын бұйрықтардың, нұсқаулықтардың, ережелердің және басқа да құқықтық сипаттағы актілердің жобаларына құқықтық сараптаманы жүзеге асыру, сондай-ақ осы құжаттарды дайындауға қатысу;
корпорацияның қызметін реттейтін құқықтық нормалар мен ережелерді дайындау;
еңбек қатынастары саласында құқықтық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу;
ағымдағы шарттар мен міндеттемелерді әзірлеу, келісу және жасасу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;
корпорацияда құқықтық сипаттағы құжаттарды ресімдеудің жоғары деңгейіне қол жеткізу;
құрылымдық бөлімшелердің қызметін ақпараттық-анықтамалық қамтамасыз ету, оларға құқықтық мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсету;
құқық қорғау органдарымен, мемлекеттік билік және басқару органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен қызметті үйлестіру;
корпорацияның жергілікті нормативтік актілерін есепке алуды және сақтауды қамтамасыз ету және т. б.;
корпорацияда құқықтық жұмысқа әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету;
қолданыстағы заңнаманы түсіндіру және оны қолдану тәртібі, құрылымдық бөлімшелерге наразылық жұмыстарында құқықтық көмек көрсету, сот органдарына қажетті материалдарды дайындау және беру;
сотта, экономикалық сотта, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда құқықтық мәселелерді қарау кезінде корпорацияның мүдделерін білдіру, СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ жүзеге асыру;
шағымдарды, Сот істерін қарау нәтижелерін, сондай-ақ білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды, өзге мекемелермен және ұйымдармен бірлескен қызмет туралы шарттарды, шаруашылық шарттарды жасасу және орындау практикасын талдау және қорыту жөніндегі жұмыс;
шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу;
шарттық, қаржылық және еңбек тәртібін нығайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу.
Заң қызметінің бастығы:
Баймұқашев Ислам Сейфулмалықұлы
Тел: +7 (727)-220-80-47 (вн. 1040)
e-mail: info@mok.kz

Бухгалтерлік-қаржы бөлімі (БФБ) халықаралық білім беру корпорациясының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. ҚББ-ның негізгі мақсаты-ХОК-тың өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметінің нәтижелерін есепке алу және талдау бойынша бақылау, жинау және жоспарлау жұмыстарын ұйымдастыру.

Бухгалтерлік-қаржы бөлімінің функциялары:

корпорацияның қаржылық тұрақтылығын талдау;
ХОК қызметкерлерінің еңбегі мен жалақысын есепке алуды ұйымдастыру;
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын ХОК студенттеріне стипендия есептеу мен төлеуді есепке алуды ұйымдастыру;
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын ХОК студенттеріне жол жүру өтемақысын есептеу мен төлеуді есепке алуды ұйымдастыру;
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын ХОК студенттері қатарынан жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тамақтануға арналған өтемақыны есептеу мен төлеуді есепке алуды ұйымдастыру;
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын ХОК студенттері қатарынан жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға біржолғы ақшалай жәрдемақы мен ақшалай өтемақыны есептеу мен төлеуді есепке алуды ұйымдастыру;
ХОК-тың мүліктік жағдайы, бухгалтерлік есепті ішкі және сыртқы пайдаланушыларға қажетті толық және шынайы ақпаратты қалыптастыру;
штат кестесінің жобаларын әзірлеу;
бухгалтерлік және статистикалық есептердің деректері бойынша, сондай-ақ жедел деректер негізінде корпорацияның барлық құрылымдық буындарының Қаржы-шаруашылық қызметін жүйелі талдау;
еңбек, материалдық және ақшалай ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шаралар мен ұсыныстарды әзірлеу, олардың орындалуын қамтамасыз ету;
қаржы-экономикалық қызмет мәселелері бойынша басшылық құжаттарды есепке алу және жүйелеу, оларды уақтылы зерделеуді және орындауды ұйымдастыру;
ұйым бюджетінің болжам картасын жасау;
шарттар бойынша қаржылық міндеттемелердің сақталуын бақылау;
пайда мен рентабельділікті есептеу және талдау;
бизнес-жоспар құру (кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі түрлері бойынша, оның ішінде банктердің сұрауы бойынша ұсыну үшін), техникалық-экономикалық негіздемелер және т. б.
Бас бухгалтер

Ким Светлана Анатольевна

Тел. +7 (727) 220-80-54 (ішкі. 1035)

Қаржы мәселелері жөніндегі бастық

Сқақова Ләззат Сейтбекқызы

Тел. +7 (727) 220-80-56 (ішкі. 1043, 1046), каб. 205

e-mail: fin-mok@kazgasa.kz.

 

 

2019 ЖЫЛҒЫ КІРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

2020 ЖЫЛҒЫ КІРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

2021 ЖЫЛҒЫ КІРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

2022 ЖЫЛҒЫ КІРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

2022 ЖЫЛҒЫ ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

2023 ЖЫЛҒЫ КІРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

2023 ЖЫЛҒЫ ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП.

Тіркеуші офисі (бұдан әрі – ор) ХОК-тың құрылымдық бөлімшесі болып табылады, оған барлық оқу бөлімшелерінің білім алушыларын тіркеу және жеке істерін жүргізу жөніндегі функциялар жүктелген. «Білім туралы» ҚР Заңына, ЖОО қызметін ұйымдастыру қағидаларына, оқытудың кредиттік технологиясының қағидаларына, ХОК оқыту регламентіне, аттестаттауға және беруге, тіркеуші кеңсесі туралы ережелерге және академияда білім алушының алған білімі туралы құжаттарды беруді және білімін бағалауды қамтитын білім беру процесін реттейтін басқа да нормативтік және құқықтық актілерге сәйкес қызмет. Тіркеуші кеңсесі қызметінің негізгі бағыттары:

Тіркеуші кеңсесі қызметінің негізгі бағыттары:

оқу пәндеріне жазылу;
білім алушыларға ID беру;
білімнің кіріс уақытымен бірлесіп өткізу;
рейтингтік контроллерлердің жүргізілуін бақылау;
ДИТ-пен бірлескен емтихан сессияларын ұйымдастыру және өткізу;
Ростов-на-Дону, көшу, білім алушыларды оқытуды қайталау, академиялық демалыс беру;
мемлекеттік экзомендерді өткізуді, дипломдық жобаларды қорғауды ұйымдастыру және бақылау;
дипломдар (аттестаттар) және дипломдарға (аттестаттарға) қосымша беру.
Студенттердің білімін кіріс, аралық және қорытынды бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыру, статистика жүргізу, ОР-да оқытудың барлық нысандары үшін оқу сабақтарының кестесін жасау.
Тіркеуші Кеңсесінің негізгі функциялары:

ҚазБСҚА-ға қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша және қысқа мерзімде оқуға түсушілермен іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру және бақылау;
білім алушыларды қабылдау, көшіру, қайта қабылдау туралы бұйрықтар дайындау;
ҚР білім берудің қоғамдық стандарттарына сәйкес тестілеу жүйелерін ұйымдастыру;
бекітілген кесте бойынша білім алушылардың білім алу мерзімін және емтихан сессияларын өткізу үшін материалдар жинау және тесттердің деректер банкін құру;
білім алушылардың ағымдағы уақытының (бірінші курстан басқа), экзоменационалдық сессияларын ұйымдастыру, өткізу және қорытындылау;
бақылаудың барлық түрлерінің қорытындысы бойынша профессор-оқытушылар құрамын ұсыну және жазалау жөнінде ұсыныстар дайындау;
қатаң есептілік бланкілерінің есебін жүргізу (id, дипломдар, академиялық анықтамалар);
барлық факультеттер бойынша экзоменационалдық сессия өткізу. Сессия нәтижелерін талдау және ағымдағы жұмыс (эдвайзерлер) үшін тиісті деканаттарға беру.
Әр факультеттің артында Тіркеуші кеңсесінің маманы бекітілді. ОР құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша Сіздің факультетіңізге бекітілген маманға жүгіну керек.
ХОК-та оқыту мәселелері бойынша студенттердің барлық өтініштері тіркеушінің кеңсесіне беріледі және арнайы журналда тіркеледі (оның ішінде «Scholarships» арнайы стипендиясына қатысу, мамандарға еркін бару мәселелері бойынша өтініштер), академия қызметкерлерінің ата-аналарының, ХОК-та оқитын балалардың және екі және одан да көп оқитын студенттердің ата-аналарының өтініштерін қоспағанда. ХОК, ХОК әлеуметтік пакетіне сәйкес оқу ақысын төлеу бойынша тиісті жеңілдіктер беру туралы (көрсетілген өтініштер ҚББ-да қабылданады және арнайы журналда тіркеледі).

ХОК тіркеушісі – Абдиллаева Фарида Мақсұтқызы, f.abdillaeva@mok.kz 

ХОК тіркеушісінің орынбасары-Әсел Ахметбекқызы Садықова, а.sadykova@mok.kz

ОР фа жетекші маманы-Аширбаева Қарлығаш Хамзайқызы, k.ashirbaeva@mok.kz 

ОР фа жетекші маманы-Мақұлбаева Гүлжайна Алтынсарықызы, g.makulbayeva@mok.kz

ФД ОР жетекші маманы-Арыстанбекова Құралай Қасымқызы, k.arystanbekova@mok.kz

ОР ФОС жетекші маманы-Бершімбаева Айдана Дәулетқызы, a.bershimbayeva@mok.kz      

ОР ФОС жетекші маманы-Бейсебекова Гаухар Досалиқызы, g.beisebekova@mok.kz

ФСТИМ ОР жетекші маманы, Фкау-Қуанышева Айжан Бақытқызы, a.kuanysheva@mok.kz

ФСТИМ ОР жетекші маманы, Фкау-Төлегенова Забира Исаевна, zh.tolegenova@mok.kz

Халықаралық қызметтің барлық мәселелерін ХОК халықаралық кеңсесі реттейді және қамтамасыз етеді.

ҚМ жұмысының негізгі бағыттары:

Шетелдегі туыстық оқу орындарымен екіжақты академиялық келісімдер жасасу;
Шетелдік жоғары оқу орындарымен студенттер мен ПОҚ академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру;
Шетелдік серіктестермен бірлесіп конференциялар мен семинарлар, студенттік жұмыстар көрмелерін және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру;
Еуразияның сәулет-құрылыс және дизайн мектептерінің халықаралық фестивалін ұйымдастыру;
Академия бөлімшелерін халықаралық бағдарламалар, конкурстар және жобалар туралы хабардар ету;
Халықаралық ұйымдармен және қорлармен байланыс орнату;
ХОК-қа шетелдік қонақтардың сапарларын ұйымдастыру;
ХОК Халықаралық студенттері мен қонақтарын визалық қолдау.
Халықаралық кеңсе басшысы
Молотовская Ольга Владимировна 
email: Inter.dep@kazgasa.kz

 

Академиялық саясат және сапа департаменті (ДАПК) корпорацияның академиялық саясатын қалыптастыру және іске асыру сияқты ЖОО-ның базалық процесін іске асыратын халықаралық білім беру корпорациясының (ХОК) аса маңызды құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

ХОК академиялық саясаты-білім беру сапасын арттыруға бағытталған оқу-әдістемелік процесті жоспарлау, басқару және тиімді ұйымдастыру жөніндегі шаралар, ережелер мен рәсімдер жүйесі.

DAPK негізгі мақсаты:

корпорацияның даму стратегиясына және қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау бойынша сапаны қамтамасыз ету жүйесіне сәйкес оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және жетілдіру;
ХОК даму стратегиясын әзірлеу және іске асыру мониторингі, қызметті Ішкі бағалаудың тиімді жүйесін енгізу және қолдау және корпорацияның оның қызметін сыртқы бағалау процестеріне қатысуын ұйымдастыру арқылы сапаны қамтамасыз ету жүйесін іске асыру.
БЖК негізгі мақсатына қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:

ЖОО-ның академиялық саясатын қалыптастыру және іске асыру;
оқу процесін ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру;
білім берудің барлық деңгейлері бойынша кредиттік оқыту технологиясы негізінде оқу процесін ұйымдастыру және басқару;
Стратегиялық жоспарлау, аккредиттеу және рейтинг, ПОҚ педагогикалық жүктемесін қалыптастыру процестерін ұйымдастыру және басқару;
білім беру бағдарламаларын (ББ) іске асыру процесінде аккредиттеу талаптары мен МЖМБС талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.
БЖК негізгі мақсаты келесі міндеттерді орындау арқылы жүзеге асырылады:

мемлекеттік бағдарламаларға және кадрларды даярлау саласындағы қазіргі заманғы үрдістерге сәйкес корпорация қызметін стратегиялық жоспарлау;
ЖОО сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге және іске асыруға бағытталған корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;
институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу рәсімдері бойынша, институционалдық және бағдарламалық рейтингтерге қатысу бойынша процестерді ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
ПОҚ қызметіне рейтингтік бағалау жүргізудің идеологиясы мен рәсімдерін әзірлеу;
барлық ББ бойынша жылдық жұмыс оқу жоспарларын қалыптастыру;
корпорацияның оқу жүктемесінің жалпы көлемін есептеуді қалыптастыру;
ПОҚ оқу жүктемесін оңтайландыру үшін академиялық ағындарды қалыптастыру;
білім беру процесін ұйымдастыру: факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестерінің, колледждердің, лицейдің және мектептің әдістемелік кеңестерінің жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау;
МЖМБС талаптарына және оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді үйлестіру;
білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесін жетілдіру;
оқу процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша корпорацияның барлық құрылымдарымен өзара байланыс;
корпорацияның оқу процесі мен академиялық саясатын жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік және нұсқаулық материалдарды әзірлеу;
оқу процесі мен әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мәселелеріне ПОҚ-ға кеңес беру және оқыту;
білім алушылардың практикасын ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету мониторингі;
білім беру сапасының мониторингі;
жалпы ЖОО бойынша Инновациялық-педагогикалық технологияларды енгізуге және пайдалануға жәрдемдесу;
қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру және дамыту;
ҚАПК бақылайтын бөлімшелердің жұмыс жоспарларын әзірлеу, бекіту және іске асырылуын бақылау;
жоғары тұрған ұйымдардың бұйрықтарының, өкімдерінің, нұсқаулықтары мен нұсқауларының, сондай-ақ ректораттың оқу процесін ұйымдастыру, қамтамасыз ету және өткізу мәселелері жөніндегі шешімдерінің орындалуын бақылау.
Академиялық саясат және сапа департаменті Пя директоры Дмитрий Радионовичтің басшылығымен үш үйлестірушіден тұратын білім берудің үш деңгейін (бакалавриат, магистратура, докторантура) үйлестіреді:

Мұсабеков Назарбек Расулбекұлы
Хаджиев Ибрагим Иматұлы
Оспанова Әсел Қожамұратқызы

Маркетинг департаменті (ДМ) ХОК-тың барлық білім беру бағдарламаларын ілгерілетумен, барлық іс-шараларды жария етумен, ХОК (ҚазБСҚА, ҚАУ) брендтерін қалыптастырумен және ілгерілетумен айналысатын ХОК-тың құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бүгінгі таңда ХОК-тың барлық ақпараттық, жарнамалық, кәсіптік бағдарлау материалдарын маркетинг департаменті әзірлейді. 

Маркетинг департаментінің кабинеті – 26/27 (ГАК)
Маркетинг департаментінің директоры-Қапанова Алина 
Жоба – менеджер-Қуанышбек Құдайберген Мақсатұлы
СММ-менеджер-Бертай Медет
Видеограф-Мырзабеков Бейбіт
Дизайнер-Кәрім Нұрсұлтан  
Баспасөз хатшысы-Мәуленова Аружан Мәуленқызы
Digital-маркетолог-Магзом Диас Мерекеұлы
Call-орталығы-Шираханова Айдана

Әлеуметтік даму департаменті (ДСР) – әлеуметтік-мәдени ортаны құруды қамтамасыз ететін және студенттердің жеке басын әлеуметтендіру және жан-жақты дамыту үшін барлық қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін халықаралық білім беру корпорациясы құрылымының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Ол сондай-ақ білім алушылардың адамгершілік, азаматтық және жалпы мәдени қасиеттерін нығайтуға ықпал ете отырып, әлеуметтік-мәдени процестерді реттейді.

Әлеуметтік даму департаментінің қызмет бағыттарына мыналар жатады:
1. Даму векторларын анықтауды, тәрбие жұмысын нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді және ғылыми қамтамасыз етуді, сондай-ақ практикалық технологияларды пайдалануды қоса алғанда, тәрбие жұмысының блогы.
2. Эдвайзерлермен жұмыс.
3. Іс-шараларды, жарыстарды сүйемелдеуді және шығармашылық ұжымдарды қолдауды қоса алғанда, мәдени-бұқаралық жұмыс блогы.
4. Студенттік Үкіметтің, студенттік декандардың және студенттерді бейімдеу қызметінің үйлестірушісінің қызметін сүйемелдеуді, консультациялық-Құжаттамалық сүйемелдеуді, жастар жобалары мен бағдарламаларын іске асыруды үйлестіруді және атқарушы билік органдарымен және басқа да жоғары оқу орындарымен сыртқы өзара іс-қимылды қоса алғанда, студенттік өзін-өзі басқару және жастар жобаларын қолдау органдарымен жұмыс блогы.
5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын және санитарлық-ағарту қызметін қоса алғанда, студенттерді әлеуметтік қолдау жөніндегі Блок.

ДСР директоры-Дүсіпова Тұрсын Сағидоллақызы t.dusipova@mok.kz
Эдвайзерлермен жұмыс жөніндегі үйлестіруші-Хаджиев Ибрагим Иматұлы i.khadzhiyev@mok.kz 
Студенттермен жұмыс жөніндегі үйлестіруші-Файзуллаев Қадырбек Бауыржанұлы zullaev@mok.kz

Цифрландыру департаменті (до) жалпы оқу процесін жақсартуға және мамандарды даярлауға қойылатын қазіргі заманғы талаптарды іске асыруға қол жеткізуге бағытталған құрылымдық бөлімшелердің негізгі бизнес-процестерін қамтитын ХОК-тың негізгі қызметін қолдау үшін цифрлық кеңістікті құру, дамыту мақсатында ұйымдастырылған. До құрылымына техникалық қолдау қызметі де кіреді.

DC негізгі мақсаттары мен міндеттері:

ХОК ақпараттандырудың стратегиялық бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру, техникалық және бағдарламалық компьютерлік құралдар мен желілерді сатып алу және пайдалану саласында бірыңғай техникалық саясатты жүргізу;
цифрлық/электрондық білім беру ортасын құру және оны жетілдіру;
«цифрлық университет» жобасын әзірлеу және қолдау;
ғаламдық Интернет желісіне және басқа да корпоративтік, өңірлік және салалық желілерге (оның ішінде ЖОО-лармен, ҚР Білім және ғылым министрлігімен, сондай-ақ ХОК-пен ынтымақтасатын ұйымдармен) шыға отырып, жалпы университеттік және жергілікті компьютерлік желілерді қоса алғанда, ХОК компьютерлік ақпараттық жүйесінің кіші жүйелерін құру, пайдалану (сүйемелдеу)және дамыту;
оқу процесі мен университетті басқару үшін ақпараттық технологияларды дамыту және жетілдіру;
ПОҚ жұмыс орындарын университетті басқарудың бірыңғай жүйесімен және электрондық оқыту кешендерімен байланысты заманауи компьютерлермен қамтамасыз ету;
университетте Оқу процесі мен ғылыми зерттеулерді ақпараттандыру, ақпараттандыру саласында салалық және жоғары оқу орындарының стандарттарын енгізу, нормативтік-анықтамалық ақпарат пен жіктеуіштерді біріздендіру, кафедралық, институттық және институт аралық компьютерлік зертханалардың ДК техникалық және бағдарламалық құралдарын сатып алуы және пайдалануы бойынша жұмыстарды әдістемелік басқару және үйлестіру;
ақпараттық-телекоммуникациялық құралдарға (its), яғни компьютерлік сыныптарға, көшіру-көбейту аппараттарына, принтерлерге, сканерлерге, желілік жабдыққа және т. б. техникалық және жүйелік қызмет көрсету.;
ХОК бірыңғай компьютерлік желісін құру мақсатында жобалау-монтаждау жұмыстарын жүргізу.
Цифрландыру жөніндегі Проректор

Төленбеков Ернұр Қанатбекұлы

e-mail: ye.tolenbekov@mok.kz 

Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры

Құлманов Азамат Полатұлы

e-mail: a.kulmanov@mok.kz

тел: +7 (727)-220-81-03 (вн.1126)

e-mail: it@mok.kz

 

Инновациялар және қосымша білім беру институты (ИДО) 2016 жылы құрылған, ХОК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Инновациялар және қосымша білім беру институты мыналарды қамтиды:

Ғылыми орталық (ҒО);
Сәулет-құрылыс саласы кадрларының біліктілігін арттырудың республикалық орталығы (РҚАО);
Инженерлік-техникалық қызметкерлерді аттестаттау орталығы (АЦИТР);
Autodesk сертификатталған орталығы (SC);
Knauf консультациялық орталығы (КО);
Кәсіптік және дайындық курстары (ППК);
Тіл орталығы (ЛЦ).
Институттың негізгі міндеттері сәулет-құрылыс саласында ғылыми, жобалау және іздестіру жұмыстарын орындау; қосымша білім беру бағдарламаларын әзірлеу, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау болып табылады.

ИИДО басшысы

Құрманқұлов Мағжан Мұхтарұлы

Байланыс деректері: 

Телефон: +7 747 200 00 51

Мекен-жайы: 050043. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қ. Рысқұлбеков к-сі, А15 кеңсе

Пошта: M.Kurmankulov@mok.kz

Бүгінгі таңда кітапхана директорының м.а. Әлия Сауытбекқызы Момышева болып табылады. Оның басшылығымен ұжымда 9 кітапханашы жұмыс істейді. Кітапхана ұжымы қаланың кітапхана жұртшылығында салмаққа ие, академия студенттерінің кәсіптік және рухани білім беру ісіне пайда әкеледі.
  Кітапхана Қазақстан Республикасы кітапханалар қауымдастығының мүшесі, жоғары оқу орындары кітапханалары кітапханалар қауымдастығының мүшесі болып табылады, халықаралық және өңірлік конференцияларға, семинарларға, кеңестерге қатысады.
Академия кітапханасы Интернет желісінде ұсынылған, өзінің электрондық мекенжайы бар: biblioteka@kazgasa.kz
   Кітапхана-білімді тарату, рухани және зияткерлік қарым-қатынас, мәдениет орталығы. Кітапхана жұмысы білім алушылардың жан-жақты дамыған тұлғасын қалыптастыру жөніндегі міндеттерді шешуге, еңбек нарығында білікті және сұранысқа ие мамандар мен ғылыми кадрларды даярлауға көмек көрсетуге бағытталған.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптамалық комиссия ХОК қызметінің мақсаттары мен міндеттерін қоғамның кәсіби мүдделерімен және сәулет, дизайн, құрылыс индустриясы технологиясы, Экономика, Менеджмент, журналистика, Радиоэлектроника және телекоммуникация ұйымдары, туристік қызметтер, Халықаралық қатынастар, аударма дела саласындағы заманауи қажеттіліктермен жақындастыру үшін құрылған.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптамалық комиссия ХОК пен мемлекеттік, қоғамдық, шаруашылық және коммерциялық ұйымдар арасындағы байланыс болып табылады, мұнда ХОК түлектері іргелі базалық және кәсіптік арнайы білімнің жоғары деңгейі бар мамандар ретінде сұранысқа ие болуы мүмкін.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХОК ректоры жанындағы кеңесші орган болып табылады және өз қызметін ХОК жарғысына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырады.

Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХОК Ғылыми кеңесі мен ректорына есеп береді.

Тапсырыс берушілер Кеңесі мен сараптама комиссиясы қызметінің негізгі міндеттері:

ғылыми зерттеулер мен іргелі білімдердің нәтижелерін оларды өндірістік қызметте қолдана отырып үйлестіруге негізделген жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
ХОК-та тиімділікті арттыруға және білім берудің жоғары деңгейіне қол жеткізуге ықпал ететін икемді оқу жоспарларын, инновациялық оқу бағдарламаларын құруға, халықаралық талаптар деңгейінде білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға қатысу;
оқу процесіне қатысу, оның ішінде өндіріс технологияларының заманауи әдістері мен құралдары, отандық және әлемдік практикадағы нарықтық қатынастар туралы дәрістер оқу.
Тапсырыс берушілер кеңесінің функциялары:

ХОК-та әзірленетін оқу процесі мен ғылыми қызметті жетілдіруге ықпал ететін оқу-әдістемелік және ғылыми материалдардың мазмұндық бөлігі бойынша ұсынымдар енгізу;
тапсырыстар пакетін қалыптастыру және әлеуетті жұмыс берушілерді іздеу, ХОК түлектерін жұмысқа орналастыруда жан-жақты көмек көрсету;
курстық және дипломдық жобалауға, магистранттарға, докторанттарға басшылық жасау;
практиканың барлық түрлерін өткізу орындарын іздестіруге жәрдемдесу;
түлектер жәрмеңкесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.
Сараптама комиссиясының функциялары:

оқу жоспарлары мен бағдарламаларын сараптау;
оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
оқу жоспарларын әзірлеу бойынша нақты ұсыныстар енгізу;
тиісті білім беру бағдарламаларының студенттерімен тұрақты кездесулер;
жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
студенттер мен оқытушылар құрамын жобалау мен Құрылыстағы озық әдістер мен технологиялармен, жаңа құрылыс материалдарымен, экономика мен менеджменттің заманауи әдістемелерімен таныстыру (дәрістер оқу, консультациялар, ғылыми-практикалық және әдістемелік конференцияларда сөз сөйлеу және т. б.);
дипломдық жобалау және қорғау нәтижелерін кейіннен талдай отырып, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысу.

Құрылыс және сәулет баспасының тарихы халықаралық білім беру корпорациясының (ХОК) тарихымен тығыз байланысты және 1991 жылдан бастау алады. Осы уақыт аралығында біздің баспа Университетті кітап, оқу-әдістемелік материалдармен, сондай-ақ журнал-бланкілік құжаттамамен қамтамасыз етеді.
Қазіргі уақытта «Құрылыс және сәулет» баспасы-біздің республикамыздағы ең көне жоғары оқу орындарының бірі, білімнің негізгі салалары: құрылыс, сәулет және дизайн, инженерлік жүйелер, экология, экономика, табиғи және гуманитарлық циклдар бойынша ғылыми, оқу және әдістемелік әдебиеттер шығарады.
Баспа өнімдерінің ассортименті әр түрлі: оқулықтар мен оқу құралдары, конференция материалдарының монографиялары мен жинақтары, биобиблиографиялық көрсеткіштер, нормативтік-регламенттеуші әдебиеттер, сондай-ақ «ҚазБСҚА хабаршысы», «Transactions of Kazakh-American University»ғылыми журналдары.
Сонымен қатар, баспа қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарнамалық буклеттер шығарады. Жыл сайын оқу-әдістемелік әдебиеттер шығарылымы артып, оның сапасы жақсарып келеді.

Басылым түрлері:

Оқу-әдістемелік басылымдар;
Жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар;
Оқу құралдары;
Әдістемелік нұсқаулар;
Монографиялар;
Каталогтар;
Халықаралық және республикалық конференциялар жинақтары;
ҚазБСҚА хабаршысы,»Transactions of Kazakh-American University»;
Авторлық кітаптар;
Биобиблиографиялық көрсеткіштер;
Мерейтойлық кітаптар;
Буклеттер;
Визиткалар және мн. др.
Баспа қызметкерлерінің техникалық жабдықталуы және жоғары кәсіби деңгейі полиграфиялық өнімдердің әртүрлі түрлерін жасауға мүмкіндік береді.

Қызметтер тізімі:

қазақ және орыс тілдеріндегі басылымдарды редакциялау;
компьютерлік макет және түпнұсқа макетін басып шығаруға дайындау;
А5-тен А3-ке дейінгі сандық түсті және ақ-қара принтерде басып шығару;
RISO-да A5-тен A3-ке дейін басып шығару;
А2, А1 форматындағы плоттерге басып шығару-плакаттар, жобалар;
бүктеу, таңдау, қапсырма тігу және блоктарды кесу;
А-3, А-4 форматындағы карталарды, сызбаларды, схемаларды, техникалық құжаттарды түптеу;
термиялық байланыстыру;
ламинаттау;
құжаттаманы түптеу (мұрағаттық түптеу);
есепке алу журналдарын түптеу және мн. др.
«Құрылыс және сәулет» баспасының маманы
Ибрашева Мирамгул Айтбайқызы
Тел: +7 (777) 226-84-68, +7 (727) 220-81-04
вн. 1139

«Құрылыс және сәулет» баспасының редакторы
Есімханова Алтын Елеусізқызы
Тел: +7 (707) 882-94-74, +7 (727) 220-81-04
вн. 1140
E-mail: idmok_777@mail.ru